Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Inwestycje celu publicznego

GPG.6733.6.2018

2018-05-22

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek  ENERGA – OPERATOR SA O/Olsztyn 10-950 Olsztyn ul. Tuwim 6, której   Pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Bryćko-Krauza reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obr. Pokoju 46G/2  83-000 Pruszcz Gdański,  z dnia 09.03.2018r.,  dnia 22.05.2018r. została wydana decyzja   nr 9/2018 (sygn. GPG.6733.6.2018) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy letniskowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” dla terenu położonego w Górowychach na działce geodezyjnej nr 13/21 i 13/24,  obręb Górowychy, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2018

GPG.6733.13.2018

2018-05-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Sebastian Mystkowski reprezentujący firmę Biuro Projektowe EnergyPRO ul. Grunwaldzka 8A/16 14-200 Iława, z dnia 07.05.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2018r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa linii kablowej nn 0,4 kv oraz złącza kablowo-pomiarowego celem zasilenia działki nr 8/55, inwestycja przebiega przez działki nr 8/55, 1/15 obręb Stary Kamień, działka nr 65/54 obręb 0005 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2018

GPG.6733.12.2018

2018-05-14

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.05.2018r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   na działkach  geodezyjnych nr  10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 12, obręb Stańkowo, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na  budowie obiektu użyteczności publicznej – wiata sportowo-rekreacyjna wraz z niezbędną architekturą w ramach porządkowania przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2018

GPG.6733.8.2018

2018-05-09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek  ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, której   Pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” Tomasz Gajewski  ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg,  z dnia 22.03.2018r.,  dnia 09.05.2018r. została wydana decyzja   nr 8/2018 (sygn. GPG.6733.8.2018), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania projektowanego kompleksu domków letniskowych; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej.” dla terenu położonego w Sypanicy na działce geodezyjnej nr 170,  obręb Sypanica, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2018

Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zawarcie porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-04-24

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm. ) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.03.2018r. Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, której pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Magoń reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN - 0,4 KV w m. Szramowo gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2 , 192/1 obręb Szramowo, gm. Prabuty  i na dz. 175/4, 175/5, 175/3, 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn.

Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zawarcie porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9539