Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.27.2020

2020-11-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.10.2020r., uzupełniony w dniu 06.11.2020r., złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce nr 189/2, 190/4, 190/5, 190/8 w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.27.2020

GPG.6733.24.2020

2020-11-17

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kraweć, Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, ul. Franciszka Smolki 17, 14-200 Iława, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty dnia 17.11.2020r. została wydana decyzja nr 23/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 3, 4, 2/26 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2020

GPG.6733.23.2020

2020-11-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 6 października 2020 r.), złożony przez WH Technologies Sp. z o. o., ul. Pusta 3c, 82-550 Prabuty, dnia 16.11.2020 została wydana decyzja nr 22/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej T-proj. SN/nn – 15/0,4kV i przyłącza nN 0,4 kV i SN 15kV na działkach nr 258/17, 258/24 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2020

GPG.6733.19.2020

2020-10-29

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek zawiadamia się, że na wniosek z wniosek z dnia 28.08.2020 r. uzupełniony dnia 25.09.2020r., oraz zmieniony dnia 28.09.2020r. złożony przez pełnomocnika – Pana Patryka Laskowskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski ul. Platynowa 2 86-302 Grudziądz repezentującego Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 28.10.2020r. została wydana decyzja nr 21/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV na części działki nr 1494/19 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2020

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie na terenie działki nr 14 obręb Julianowo

2020-10-26

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 roku dot. ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbiórki i budowy mostu na rzece Liwie na terenie działki nr 14 obręb Julianowo.

GPG.6733.23.2020

2020-10-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 6 października 2020 r.), złożony przez WH Technologies Sp. z o. o., ul. Pusta 3c, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej T-proj. SN/nn – 15/0,4kV i przyłącza nN 0,4 kV i SN 15kV na działkach nr 258/17, 258/24 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2020

GPG.6733.25.2020

2020-10-21

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Panek Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej ,,SANSYSTEMS” Wojciech Panek Adamowo 86, 14-240 Susz, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  na działce nr 220/2 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.25.2020

GPG.6733.26.2020

2020-10-21

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 6 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8 października 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Macieja Gostkiewicz, Biuro Projektowo-Inwestycyjne ELGOS Maciej Gostkiewicz, ul. Połomskiego 2, 82-500 Kwidzyn, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olszynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV, na działkach nr 97/8, 97/36, 99 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Raniewo, na działkach nr 188/2, 189/2, 190/5, 190/7, 191/2, 192/2, 193, 194, 195/2, 196/1, 200/3, 203 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Stary Kamień, na działce nr 8 zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2020

GPG.6733.20.2020

2020-10-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.09.2020 r.) uzupełniony dnia 17.09.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, została wydana decyzja nr 20/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce nr 220/2, obręb geodezyjny 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9, obręb geodezyjny 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2020

GPG.6733.24.2020

2020-10-16

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kraweć, Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, ul. Franciszka Smolki 17, 14-200 Iława, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 3, 4, 2/26 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27891