Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przebudowa punktu ładunkowego na stacji kolejowej w Prabutach

2019-09-10

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu inwestycji celu publicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa istniejącego punktu ładunkowego na stacji Prabuty - linia kolejowa nr 9 Warszawa - Gdańsk".

GPG.6733.19.2019

2019-09-09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.07.2019r. Pana Wojciecha Dołęgowskiego, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty, została wydana decyzja nr 22/2019 z dnia 05.09.2019r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  3/8, 5/16, 142, 144 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, o długości ok. 880 m, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2019

GPG.6733.17.2019

2019-08-20

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2019r.) Pana Macieja Glaza PHUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, dnia 16.08.2019r. została wydana decyzja nr 21/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  142 i 2 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV (ok. 100 m) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, dla potrzeb zasilania przepompowni; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2019

GPG.6733.18.2019

2019-08-14

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.07.2019r. (data wpływu 05.07.2019r.) Pana Tomasza Gajewskiego - reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” Tomasz Gajewski ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, dnia 14.08.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  170 obręb Sypanica, gmina Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka elektroenergetycznej liniinapowietrznej-kablowej nn-0,4kV (ok.20m), dla potrzeb zasilania planowanej zabudowy letniskowej; rodzaj zabudowy; obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2019

GPG.6733.21.2019

2019-08-09

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.07.2019r. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, której pełnomocnikiem jest Pan Marcin Delegacz reprezentujący firmę Control Project S.C. Marek Czechowski Marcin Delegacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w  Prabutach przy ul. Jagiełły, na działce geodezyjnej nr 178/3 i 179, obręb 0003 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetleniowej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

GPG.6733.22.2019

2019-07-30

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2019r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 53 obręb 0003, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego z odwodnieniem i oświetleniem terenu oraz przyłączem wody.

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2019

GPG.6733.20.2019

2019-07-25

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Pólku,  na działkach  geodezyjnych nr  2, 5/16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 51, 142 obręb Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, o długości ok. 800 m, wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków, z wylotem oczyszczonych ścieków do cieku Kleczewskiego, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2019

GPG.6733.19.2019

2019-07-25

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.07.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Pólku,  na działkach  geodezyjnych nr  3/8, 5/16, 142, 144 obręb Pólko, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ok. 880m, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2019

GPG.6733.16.2019 - sprostowanie pomyłki

2019-07-25

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 23.07.2019r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 16/2019 z dnia 12.06.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Obrzynowie na dz. geod. nr 301 obręb Obrzynowo gmina Prabuty (sygn.. sprawy GPG.6733.16.2019).

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2019 - sprostowanie pomyłki

GPG.6733.18.2019

2019-07-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.07.2019r.) Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Gajewski reprezentująca firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” Tomasz Gajewski 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Sypanicy, na działce  geodezyjnej nr  170, obręb Sypanica, gmina Prabuty  dla inwestycji  polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia w energię elektryczną projektowanego kompleksu domków letniskowych.

Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21017