Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.6.2.2016

2016-07-04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 24.06.2016 r., w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną projektowanej przepomopowni ścieków obejmująca działkę oznaczoną nr 1492 obręb 0004 Prabuty-M”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2.2016

GPG.6733.5.2016

2016-05-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j. z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 06.05.2016r., na wniosek Miasta i Gminy Prabuty w imieniu której występuje Pan Piotr Święcki, została wydana decyzja GPG.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci wodociągowych z przyłączami dz. nr 17/2, 17/3, 17/6, 18 obręb 0004 Prabuty, dz. nr 1/15, 1/17, 1/20, 1/21, 1/24, 1/30, 1/31, 1/34, 1/39, 1/40, 1571/1, 1571/2 obręb Grażymowo, dz. nr 7,9, 10, 21/4, 21/1, 21/2, 22, 11/1, 11/2 obręb Stary Kamień gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2016

GPG.6733.4.2016

2016-04-01

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016. poz. 23 t.j.), zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty, z dnia 11.02.2016r. w imieniu której występuje Pan Wojciech Dołęgowski, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetleniowej oraz slupów z oprawami LED, na działkach geodezyjnych nr 411, 439, 435 obręb 0003 Prabuty”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2016

GPG.6733.16.16.2015

2016-03-24

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016. poz. 23 t.j.), zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty, z dnia 20.11.2015r. w imieniu której występuje Pan Wojciech Dołęgowski, została wydana decyzja nr 6/2016, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działki geodezyjne nr 1494/22, 1492, 1489 obręb 0004 Prabuty, dz. nr 135, 10/77, 10/75, 10/60, 10/59, 10/41, 10/40, 10/38, 10/37, 10/36, 10/35, 10/34, 10/31, 10/30, 10/29, 10/28, 10/27, 10/26, 10/25, 10/24, 10/2, 4/8, 4/7, 4/6, 3 obręb Stankowo gm. Prabuty”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.16.16.2015

GPG.6733.1.6.2016

2016-03-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016. poz. 23 t.j.), zawiadamia się, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pani Małgorzata Bryćko – Krauza PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański,  z dnia 18.01.2016r.,  (data wpływu do tut. Urzędu 22.01.2016r.), została wydana decyzja nr 5/2016, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym w celu zasilenia przepompowni na dz. nr 10/60, inwestycja przebiega przez nieruchomość dz. nr 10/62 i 10/77 obręb Stańkowo gm. Prabuty. Linia kablowa zostanie wyprowadzona ze słupa na działce nr 10/62 i poprowadzona do złącza kablowo – pomiarowego  usytuowanego przy granicy zasilanej działki.”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.6.2016

GPG.6733.5.2.2016

2016-03-18

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty z dnia 03.03.2016r., w imieniu której występuje Pan Piotr Święcki „PROJSANIT” ul. Królowej Jadwigi 18 B 14-202 Iława, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci wodociągowych z przyłączami dz. nr 17/2, 17/3, 17/6, 18 obręb 0004 Prabuty,  dz. nr 1/15, 1/17, 1/20, 1/21, 1/24, 1/30, 1/31, 1/34, 1/39, 1/40, 1571/1, 1571/2 obręb Grażymowo, dz. nr 7, 9, 10, 21/4, 21/1, 21/2, 22, 11/1, 11/2 obręb Stary Kamień gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2.2016

GPG.6733.3.3.2016

2016-03-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 08.03.2016r. na wniosek Miasta i Gminy Prabuty, w imieniu której występuje Pan Wojciech Dołęgowski, została wydana decyzja nr 4/2016 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetleniowej oraz słupów z oprawami LED, na działce geodezyjnej nr 273 obręb Trumiejki gm. Prabuty”. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.3.2016

GPG.6733.2.4.2016

2016-03-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 08.03.2016r. na wniosek Miasta i Gminy Prabuty, w imieniu której występuje Pan Wojciech Dołęgowski, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetleniowej oraz słupów z oprawami LED,  na działkach geodezyjnych nr 259, 254, 266 obręb Trumiejki gm. Prabuty”. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.4.2016

GPG.6733.3.2.2016

2016-02-22

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z  późniejszymi zmianami) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty,  z dnia 11.02.2016r. w imieniu której występuje Pan Wojciech  Dołęgowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji pn: „budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetleniowej oraz słupów z oprawami LED, na działce  geodezyjnej nr 273 obręb Trumiejki gm. Prabuty”. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2.2016

GPG.6733.2.2.2016

2016-02-22

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty, z dnia 11.02.2016r. w imieniu której występuje Pan Wojciech Dołęgowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetleniowej oraz słupów z oprawami LED, na działkach geodezyjnych nr 259, 254, 266 obręb Trumiejki gm. Prabuty”. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2.2016

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27429