Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.15.2020

2020-06-29

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na złożony wniosek z dnia 15 czerwca 2020 r., przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 403, 378/15 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2020

GPG.6733.14.2020

2020-06-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Panek, Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej „SANSYSTEMS”, Adamowo 86, 14-240 Susz, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z  o. o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej,  na działkach nr 43/1, 51, 60/1, 64/14 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.14.2020

GPG.6733.13.2020

2020-06-24

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 9 czerwca 2020 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul.  Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w  Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 157, 153, 154 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.13.2020

GPG.6733.10.2020

2020-06-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.04.2020r. (data wpływu 21.04.2020r.) Pana Pawła Urbanowicz zam. przy ul. Chodkiewicza 22, 82-550 Prabuty, została wydana decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntów pod drogę publiczną – gminną nr 248080G, na działkach nr 8/1, 8/2, 8/3, 11/5 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2020

GPG.6733.9.2020

2020-06-16

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22 kwietnia 2020 r.), uzupełniony dnia 30 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7 maja 2020 r.) złożony przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ELVEN, ul. Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 16.06.2020r. została wydana decyzja nr 11/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalno-usługowego (część usługowa), na działce nr 40/7 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2020

GPG.6733.12.2020

2020-06-05

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 29 maja 2020 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Przemysława Wieruckiego, Biuro Projektów VOLT s.c., ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na części działek nr 1492, 1494/22, 1609/3 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.12.2020

GPG.6733.9.2020

2020-05-11

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22 kwietnia 2020 r.), uzupełnionego dnia 30 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7 maja 2020 r.) złożony przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ELVEN, ul. Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalno-usługowego (część usługowa), na działce nr 40/7 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2020

GPG.6733.10.2020

2020-04-27

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.04.2020r. (data wpływu 21.04.2020r.) Pan Paweł Urbanowicz zam. przy ul. Chodkiewicza 22, 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu działek pod budowę drogi publicznej na działkach geodezyjnych nr 8/3, 8/1, 8/2, 11/5 obręb geodezyjny 0005 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2020

GPG.6733.7.2020

2020-04-23

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.03.2020r. Miasta i Gminy Prabuty  ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z  przepompownią wód deszczowych wraz z oświetleniem terenu cmentarza, na działkach nr  60, 123, 124/2, 124/10, 125/2 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2020

GPG.6733.8.202

2020-04-15

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2020r. (data wpływu 10.03.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty dnia 15.04.2020r. została wydana decyzja nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z wylotem do cieku Kleczewskiego, na działkach nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 142, 144 w miejscowości Pólko, obręb Pólko, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.202

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27432