Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.6.2020

2020-04-10

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.02.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2020r. Energa Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany „ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz z siedzibą ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole, została wydana decyzja nr 8/2020 z dnia 10.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wpięciu w istniejącą linię kablową 0,4 kV oraz budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach nr 19, 33, 37/2 w miejscowości Kałdowo, obręb Kałdowo, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2020

GPG.6733.4.2020

2020-03-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2020r. – Pana Sebastiana Mystkowskiego, Biuro Projektowe „EnergyPRO”, ul. Kraszewskiego 15, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.03.2020r. została wydana decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na działce nr 8/52 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2020

GPG.6733.3.2020

2020-03-31

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu 04.02.2020r.) – Pana Łukasza Samul, ENERGA INVEST Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.03.2020r. została wydana decyzja nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15 kV, na działce nr 8/58 w miejscowości Stary Kamień, obręb Stary Kamień, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2020

GPG.6733.7.2020

2020-03-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.03.2020r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych wraz z oświetleniem terenu cmentarza, na działkach nr 60, 123, 124/2, 124/10, 125/2 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2020

GPG.6733.8.2020

2020-03-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.03.2020r. (data wpływu 10.03.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z wylotem do cieku Kleczewskiego, na działkach nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 142, 144 w miejscowości Pólko, obręb Pólko, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2020

GPG.6733.6.2020

2020-03-13

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.02.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2020r. Energa Operator S.A. z siedzibą w  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany „ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz z siedzibą ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wpięciu w istniejącą linię kablową 0,4 kV oraz budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach nr 19, 33, 37/2 w miejscowości Kałdowo, obręb Kałdowo, gm. Prabuty w celu zasilenia budynku mieszkalnego.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2020

GPG.6733.2.2020

2020-03-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.01.2020r. (data wpływu 23.01.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty dnia 13.03.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi oraz przyłączenie do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Jagotty (dz. nr 213/1) w Prabutach,  na działkach nr 195 i 196/1 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2020

GPG.6733.5.2020

2020-03-04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. (data wpływu 12.02.2020r.) Miasta i Gminy Prabuty  ul.  Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty dnia 04.03.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Prabutach przy ul. Sikorskiego, na działkach geodezyjnych nr 288/1 i 339  położonych w  obrębie geodezyjnym nr 0003  Prabuty-M dla inwestycji polegającej  na budowie sieci wodociągowej.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2020

GPG.6733.31.2019

2020-02-25

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.12.2019r. (data wpływu 18.12.2019r.) Pana Michała Gruźlewskiego - reprezentującego firmę Biuro Pojektów Elektroenergetycznych ,,ELGRU”, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 25.02.2020r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  157 i 166/1 obręb 0005  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, dla potrzeb zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2019

GPG.6733.30.2019

2020-02-19

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.12.2019r. Pana Rafała Dylewskiego – Biuro Projektów VOLT s.c. ul. Płk. Dąbka 85/II/9,  pełnomocnika  ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 13/46, 13/47, 13/2, 13/3 obręb Stańkowo dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych oraz przebudowa stanowiska słupowego, dla potrzeb zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:27427