Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733. 3.2019

2019-03-08

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.01.2019r. Pana Rafała Kwiatkowskiego  reprezentującego firmę HYBRIS ul. Nowowiejska 11/14 82-400 Sztum, działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w  Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, dnia 08.03.2019r. została wydana decyzja nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 92/46, 91/2, 95/30, 95/38, 95/36 i 95/37 obręb dla inwestycji pn.: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

Czytaj więcej o: GPG.6733. 3.2019

GPG.6733.11.2019

2019-02-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć - reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33 w obrębie geodezyjnym Kamienna, działkach oznaczonych nr 88, 93,94,90,96/3 obręb Gdakowo, działkach nr: 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13 w obrębie geodezyjnym Antonin oraz działkach oznaczonych nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 w obrębie geodezyjnym Gonty dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5253 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową.

Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2019

GPG.6733.10.2019

2019-02-25

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć - reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 327, 329, 330, 335, 336, 333, 360, 364, 378, 387, 393, 392, 395, 396, 398, 399, 402, 403, 404, 411, 409 w obrębie geodezyjnym Julianowo, działkach oznaczonych nr 310/2, 311, 313, 314, 315, 430/7, 238 obręb Obrzynowo, działkach nr: 4/6, 125, 3/2, 5, 18/1, 12/1, 12/2, 8, 14, 132, 16/2, 16/1, 135, 13/45 w obrębie geodezyjnym Stańkowo dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5480 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową.

Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2019

GPG.6733.8.2019

2019-02-22

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.02.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń reprezentującą firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w  Obrzynowie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr  235, 236, 234, 241, 242, 245, 243, 244, 240/1, 239/2, 239/1, 315 w obrębie geodezyjnym Obrzynowo, dla inwestycji polegającej  na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4kV w miejscowości Obrzynowo, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2019

GPG.6733.7.2019

2019-02-21

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.02.2019r. Pana Tomasza Kraweć - reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć z siedzibą 14-202 Iława ul. Smolki 17, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Gontach na działce geodezyjnej oznaczonej nr  233/1 w obrębie geodezyjnym Gonty, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV o długości 145 m.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2019

GPG.6733.1.2019

2019-02-14

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10.01.2019r. Pana Rafała Kwiatkowskiego  reprezentującego firmę HYBRIS ul. Nowowiejska 11/14 82-400 Sztum, działającego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w  Gdańsku ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk, dnia 14.02.2019r. została wydana decyzja nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 92/1, 102 obręb 0005 dla inwestycji pn.: „budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania gazu”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2019

GPG.6733.6.2019

2019-02-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, dnia 13.02.2019r.. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV o długości 1884m na działkach nr 161, 162, 163, 164/2, 165/3, 166/4, 166/3, 233, 174/23, 233/1, 229/1 obręb Gonty oraz na działkach nr 185/1, 187, 189/2, 191/2, 185/6, 197/4, 208, 209/7, 209/4, 209/20 w obrębie geodezyjnym Julianowo.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2019

GPG.6733.30.2018

2019-02-05

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.12.2018r.)  Pana Dariusza Chmurę reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN ul.  Leśmiana 21/11 82-300 Elbląg działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 392/13, 392/2, 393 obręb 0003 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2018

GPG.6733.2.2018

2019-01-30

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A  02-305 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę  Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w  Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14,  z dnia 20.11.2018r. została wydana decyzja zamienna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018/-z 2019 dla terenu położonego na działce geodezyjnej nr 30/8 obręb 0002 dla inwestycji pn.: „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

GPG.6733.28.2018

2019-01-29

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.11.2018r.) Pana Krzysztofa Winnickiego prowadzącego działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja działającego na rzecz Pana Romana Buszkiewicz zam. Laskowice 82-550 Prabuty została wydana decyzja nr 4/2019 dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 283, 302, 301/2, 351/3, 351/10, 358/1, 358/2, 358/4 obręb Laskowice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.28.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21016