Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6733.26.2018

2019-01-07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22.10.2018. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2018.) Pana Jerzego Glaza reprezentującego firmę PUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 04.01.2019r. została wydana decyzja nr 1/2019 dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 110, 122/4, 125, 206, 121, 120, 210, 119/2, 140/3 i 140/4 obręb Jakubowo dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.26.2018

GPG.6733.30.2018

2018-12-21

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.12.2018r.)  Pana Dariusza Chmurę reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN ul.  Leśmiana 21/11 82-300 Elbląg działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w  Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Pustej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty na działce geodezyjnej nr 392/13, 392/2, 393 dla inwestycji polegającej  na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   

Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2018

GPG.6733.2.2018

2018-12-13

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096) zawiadamia się, na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142 A  02-305 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest Pani Anna Trzebińska reprezentująca firmę  Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ,,ALLPLAN” Sp. z o.o. z siedzibą w  Bydgoszczy 85-390 ul. Mahoniowa 14,  z dnia 20.11.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania zmiany decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018r. z dn. 04.04.2018r. wydanej  dla terenu położonego w  Prabutach przy ul. Daszyńskiego  na działce nr   30/8 obręb nr 0002 Prabuty – M,  dla inwestycji pn. „przebudowa elementów zagospodarowania terenu przed budynkiem dworca PKP  w ramach zadania „Przebudowa Dworca Kolejowego Prabuty”, w tym: 1)budowa zadaszenia wiaty rowerowej, 2) budowa tymczasowego kontenera  dworca kolejowego, 3) budowa towarzyszących obiektów i urządzeń terenowych, w tym budowa parkingu (6 miejsc postojowych, w tym 2 NPS), przebudowa nawierzchni dojść i  dojazdów (łącznie  z przystankiem autobusowym, postojem taksówek i ścieżkami dotykowymi), remont muru oraz utworzenie zieleni urządzonej; 4) przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej, w tym: wodociągowej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu; rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa; cel publiczny: utrzymanie dróg, obiektów  i urządzeń transportu publicznego”. 

Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2018

GPG.6733.29.2018

2018-12-05

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.11.2018r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Łąkowej na działce geodezyjnej nr 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/12 obręb 0003 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu w formie nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku (dawnej księgarni na obiekt użyteczności publicznej – bibliotekę miejską).

Czytaj więcej o: GPG.6733.29.2018

GPG.6733.20.2018

2018-11-29

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.09.2018r. Pana Dariusza Michalskiego reprezentującej firmę Biuro Projektów DM PROJEKT Dariusz Michalski, z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Okulickiego 8/31  działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, O/Olsztyn ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 29.11.2018r. została wydana decyzja nr 25/2018 dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 141/2, 141/7, 142, 150/1, 504/2 i 504/1 obręb 3 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2018

GPG.6733.24.2018

2018-11-27

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.09.2018r. ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 26.11.2018r. została wydana decyzja nr 24/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 54/138, 54/139 i 54/201 obręb 5 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2018

GPG.6733.23.2018

2018-11-27

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.09.2018r. ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 26.11.2018r. została wydana decyzja nr 23/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 95/2, 92/42, 95/30, 95/36 i 95/37 obręb 3 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2018

GPG.6733.22.2018

2018-11-27

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.09.2018r. ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 26.11.2018r. została wydana decyzja nr 22/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 267/4 i 274/3 obręb 1 dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.22.2018

GPG.6733.25.2018

2018-11-26

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19.09.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.09.2018r.) Pana Karola Rajkowskiego reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski z siedzibą przy ul. Waryńskiego 2 57-530 Międzylesie działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 26.11.2018r. została wydana decyzja nr 357/2, 193, 357/1, 276, 283, 358/1, 358/2, 358/4, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/14, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/20, 358/21, 358/22, 358/23, 358/24, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 302 i 301/2 obręb Laskowice dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV (ok. 1.750 m), w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

Czytaj więcej o: GPG.6733.25.2018

GPG.6733.1.2017

2018-11-23

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz.1945, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 22.11.2018r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 3/2017 z dnia 01.03.2017r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach, na dz. geod. nr 250/1 obręb Młynisko, gmina Prabuty (sygn.. sprawy GPG.6733.1.2017).

Czytaj więcej o: GPG.6733.1.2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:18767