Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Obwieszczenia

GPG.6730.20.2022

2022-05-27

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku letniskowego na działce nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.20.2022

GPG.6730.94.2021

2022-05-09

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 09.05.2022r. została wydana decyzja nr 37/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.94.2021).

Czytaj więcej o: GPG.6730.94.2021

GPG.6730.94.2021

2022-04-21

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6730.94.2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

2022-04-13

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Przemysłowej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

2022-04-13

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego – „Rejon ul. Jana Karola Chodkiewicza i ul. Ojca Klimuszki” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty

GPG.6730.95.2021

2022-04-08

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 08.04.2022r. została wydana decyzja nr 30/2022 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.95.2021).

Czytaj więcej o: GPG.6730.95.2021

GPG.6730.84.2021

2022-03-31

Działając na podstawie  art. 49a  oraz  art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. 2021poz. 735, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gdakowo, gmina Prabuty. Zawiadamiam strony postępowania iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na ponowne uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uzupełnieniem przez stronę materiału dowodowego.

Czytaj więcej o: GPG.6730.84.2021

GPG.6730.97.2021

2022-03-28

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022  poz. 503) zawiadamiam strony postępowania o przesłaniu wniesionego odwołania  od decyzji nr 21/2022 odmawiającej ustalania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 342, 343 położonych w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.97.2021) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gdańsku.

Czytaj więcej o: GPG.6730.97.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty

2022-03-25

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.04.2022 r. do 25.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty

Projekt decyzji ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 141/2, Prabuty, obręb 0005

2022-03-24

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/2 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 141/2, Prabuty, obręb 0005

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15076