Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

2022-01-12

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/14 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gm. Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

2021-12-10

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach Uchwały Nr XLIII/280/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gm. Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jeziora Dzierzgoń, w gminie Prabuty

2021-10-20

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jeziora Dzierzgoń, w gminie Prabuty, oznaczonych symbolami A, B, C, D, E, F, G oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jeziora Dzierzgoń, w gminie Prabuty

Projekt decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach 45/3, 46/1, 50/1 w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003

2021-09-02

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 45/3, 46/1, 50/1 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach 45/3, 46/1, 50/1 w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0003

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy

2021-08-18

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty

2021-08-18

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty

Decyzja nr 57/2021 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo

2021-08-11

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz. 741, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 11.08.2021r. została wydana decyzja nr 57/2021 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.54.2021).

Czytaj więcej o: Decyzja nr 57/2021 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo

Projekt decyzji o warunkach zabudowy - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działki 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo

2021-07-26

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2021 poz.741) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na części działki 634 w obrębie ewidencyjnym Obrzynowo

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/13 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004

2021-04-29

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 29.04.2021r. została wydana decyzja nr 29/2021 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/13 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.12.2021).

Czytaj więcej o: Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1494/13 położonej w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0004

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

2021-04-21

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prabuty uchwały nr XXXIII/221/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Pustej” w miejscowości Prabuty, gmina Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15075