Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/36 w miejscowości Raniewo

2021-02-03

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 03.02.2021r. została wydana decyzja nr 12/2021 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/36 w miejscowości Raniewo, obręb Raniewo, gmina Prabuty (sygn.. GPG.6730.87.2020).

Czytaj więcej o: Decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/36 w miejscowości Raniewo

Decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku garażowego, na działce 97/36 w miejscowości Raniewo, obręb Raniewo, gmina Prabuty

2021-01-18

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/36 w miejscowości Raniewo, obręb Raniewo, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Decyzji o warunkach zabudowy - budowa budynku garażowego, na działce 97/36 w miejscowości Raniewo, obręb Raniewo, gmina Prabuty

Decyzja nr 76/2020 - budowa budynku garażowego, czterostanowiskowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty

2020-12-04

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 04.12.2020r. została wydana decyzja nr 76/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, czterostanowiskowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gmina Prabuty (znak: GPG.6730.41.2020).

Czytaj więcej o: Decyzja nr 76/2020 - budowa budynku garażowego, czterostanowiskowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty

Budowa buudynku garażowego, trzystanowiskowego na działce 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

2020-11-16

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, trzystanowiskowego  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Budowa buudynku garażowego, trzystanowiskowego na działce 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - budowa budynku garażowego, czterostanowiskowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty

2020-10-09

Działając na podstawie art. 36 § 1  oraz art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. 2020poz. 256, ze zm. ), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, czterostanowiskowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty, gmina Prabuty

zawiadamiam, iż nie jest możliwe załatwienie w/w sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa,

ze względu na wprowadzone zmiany we wniosku przez wnioskodawcę w dniu 01.10.2020r., konieczność ponownego uzgodnienia projektu decyzji z organami uzgadniającymi, a także  zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Termin załatwienia sprawy nastąpi najpóźniej do 30.11.2020r.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - budowa budynku garażowego, czterostanowiskowego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/125 w miejscowości Prabuty, obręb 0005 Prabuty

Decyzja nr 59/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku na działce nr 13/9 w miejscowości Górowychy

2020-09-28

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 28.09.2020r. została wydana decyzja nr 59/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w miejscowości Górowychy, obręb Górowychy, gm. Prabuty (sygn.. GPG.6730.49.2020).

Czytaj więcej o: Decyzja nr 59/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku na działce nr 13/9 w miejscowości Górowychy

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w m. Górowychy, gm. Prabuty

2020-09-07

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w miejscowości Górowychy, obręb Górowychy, gm. Prabuty.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w m. Górowychy, gm. Prabuty

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz

2020-08-19

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Czytaj więcej o: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo

2020-08-19

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Czytaj więcej o: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty - wydanie decyzji

2020-07-07

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 07.07.2020r. została wydana decyzja nr 46/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.26.2020).

Czytaj więcej o: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty - wydanie decyzji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14968