Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001

2017-10-10

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 , art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.08.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.08.2017r.) została wydania decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne na działce geod. nr 71/8 obręb 0003

2017-10-03

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 , art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.08.2017r.) Pana Zbigniewa Służewskiego została wydania decyzja nr 56/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach na działce geod. Nr 71/8 obręb 0003 dla inwestycji pn: „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa”.

Czytaj więcej o: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne na działce geod. nr 71/8 obręb 0003

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 38/9 obręb 0001

2017-09-25

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.08.2017r. (data wpływu 31.08.2017r.) Pani Iwony Zawilskiej na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.) Informuję o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 1 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 38/9 obręb 0001

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3

2017-09-14

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2017r. (data wpływu 29.08.2017r.) Pana Zbigniewa Służewskiego na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3 dla inwestycji pn.: „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa”.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RYPIŃSKA II” w Prabutach

2016-11-14

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RYPIŃSKA II” w Prabutach (uchwała XLIX/277/2010 z dn. 25.08.2010 r.)

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RYPIŃSKA II” w Prabutach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:5788