Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

2020-06-25

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 25.06.2020r. została wydana decyzja nr 25/2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty (sygn.. GPG.6730.29.2020).

Czytaj więcej o: Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty

2020-06-17

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/1 w miejscowości Gonty, obręb Gonty, gmina Prabuty

Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

2020-06-05

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: Budowa budynku gospodarczego – blaszanego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 w miejscowości Prabuty, obręb 0001 Prabuty, gmina Prabuty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

2020-01-15

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Decyzja nr 72/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004

2019-11-14

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że dnia 14.11.2019r. została wydana decyzja nr 72/2019 (sygn. GPG.6730.59.2019)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Decyzja nr 72/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Rypińskiej na dz. geod. nr 1494/13 obręb 0004

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521

2019-08-14

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.

GPG.6730.70.2017 - budowa garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

2019-07-12

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że  dnia 12.07.2019r. została wydana decyzja nr 51/2019 (sygn. GPG.6730.70.2017)  o ustaleniu warunków zabudowy dla terenu położonego w Prabutach położonego przy ul. Wojska Polskiego na dz. geod. nr 40/2 obręb 0002 dla inwestycji pn.: „budowa garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - zagospodarowanie towarzyszące”.

Czytaj więcej o: GPG.6730.70.2017 - budowa garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

Budowa zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 Prabuty - obwieszczenie o omyłce

2019-06-27

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.) informuje się, iż w związku z pismem z dnia 17.06.2019r. dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego na fragmencie działki geod. nr 40/2, omyłkowo została wpisana nazwa inwestycji. Prawidłowo powinno być pn.: „budowa budynku garaży, w postaci 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące".

Czytaj więcej o: Budowa zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 Prabuty - obwieszczenie o omyłce

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty

2019-06-26

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Czytaj więcej o: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 gm. Prabuty

2019-06-18

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a, 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 t.j.), zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 gm. Prabuty dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb 0002 gm. Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14939