Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Prabuty - Kwidzyn

2018-03-06

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2.03.2018 r. wydał decyzję nr 5zrid/2018/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty".

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

2018-01-26

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania że  dnia 25.01.2018r. została wydana decyzja  nr 7/2018 (sygn. GPG.6730.77.2017)  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn:„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” dla terenu położonego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9,  obręb 0001 Prabuty-M.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9, obręb 0001 Prabuty-M

Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001

2018-01-03

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.), z wniosku z dnia 30.11.2017r. zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego wolno stojącego w Prabutach na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 0001

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521

2017-12-05

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty".

Budowa garaży w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

2017-11-15

Działając na podstawie art. 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 14.11.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6730.70.2017, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Wojska Polskiego, na fragmencie działki geodezyjnej nr 40/2 obręb  0002 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie garaży, w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – zagospodarowanie towarzyszące.

Czytaj więcej o: Budowa garaży w postaci zespołu 15 boksów garażowych w układzie szeregowym

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Prabuty - Kwidzyn

2017-11-06

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.

Decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001

2017-10-10

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 , art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.08.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.08.2017r.) została wydania decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001 dla inwestycji pn: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Decyzja nr 58/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach przy ulicy Spokojnej na działce geod. nr 38/9 obręb 0001

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne na działce geod. nr 71/8 obręb 0003

2017-10-03

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 , art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.08.2017r.) Pana Zbigniewa Służewskiego została wydania decyzja nr 56/2017 o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach na działce geod. Nr 71/8 obręb 0003 dla inwestycji pn: „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa”.

Czytaj więcej o: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne na działce geod. nr 71/8 obręb 0003

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 38/9 obręb 0001

2017-09-25

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.08.2017r. (data wpływu 31.08.2017r.) Pani Iwony Zawilskiej na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.) Informuję o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 38/9 obręb 1 dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Czytaj więcej o: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 38/9 obręb 0001

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3

2017-09-14

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2017r. (data wpływu 29.08.2017r.) Pana Zbigniewa Służewskiego na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3 dla inwestycji pn.: „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa”.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11309