Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3

2017-09-14

Zgodnie z art. 49 § 1 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2017r. (data wpływu 29.08.2017r.) Pana Zbigniewa Służewskiego na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017. poz. 1257 t.j.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3 dla inwestycji pn.: „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia mieszkalne; rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa”.

Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla terenu położonego w Prabutach, na działce geodezyjnej nr 71/8 obręb 3

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RYPIŃSKA II” w Prabutach

2016-11-14

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RYPIŃSKA II” w Prabutach (uchwała XLIX/277/2010 z dn. 25.08.2010 r.)

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,RYPIŃSKA II” w Prabutach

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku

2016-04-11

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49, art. 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2031 – z późniejszymi zmianami),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, iż postanowieniem nr WI-II.7820.14.14P.2015.MKH z dnia 01.04.2016 r. sprostował omyłkę w decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.14.14.2015.MKH z dnia 01.10.2015 r., zmieniającej decyzję nr WI-II.7820.4.5.2015.MKH z dnia 22.05.2015 r. – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, ZADANIE 3B: DW522 Kamienna – Prabuty, w ramach realizacji zadania pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku

Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2015 roku

2015-10-14

Decyzja nr 487/15 zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na przebudowę chodnika przy ul. Zamkowej w Prabutach na działkach geodezyjnych nr 213/1, 214/1, 215/5, 215/6, 215/7, 297/2, obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 1 października 2015 roku

2015-10-06

Decyzja nr WI-II.7820.14.14.2015.MKH o zmianie decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.4.5.2015.MKH z dnia 22.05.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 515, NR 519, NR 522 NA OBSZARZE POWIŚLA. ZADANIE 3B: DW 522 KAMIENNA - PRABUTY.

Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2015 roku

2015-09-25

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę chodnika przy ul. Zamkowej w Prabutach na działkach geodezyjnych nr 213/1, 214/1, 215/5, 215/6, 215/7, 297/2, obręb 1.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku

2015-08-28

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 22.05.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, 519, 522 na obszarze Powiśla. Zadanie 3B: 522 - Kamienna - Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9307