Karty informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta informacyjna 03/16

2016-02-25

Karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, planowanego przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gonty, gm. Prabuty”.

Karta informacyjna 02/16

2016-02-25

Karta informacyjna dla postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gonty, gm. Prabuty”

Karta informacyjna 01/16

2016-02-25

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gonty, gm. Prabuty”.

Karta informacyjna 10/15

2016-02-23

Karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu UNIMECH sp. z o.o. przy ul. Orzeszkowej 2 w Prabutach”.

Karta informacyjna 09/15

2016-02-23

Karta informacyjna dla postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu UNIMECH sp. z o.o. przy ul. Orzeszkowej 2 w Prabutach”.

Karta informacyjna 08/15

2016-02-23

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu UNIMECH sp. z o.o. przy ul. Orzeszkowej 2 w Prabutach”.

Karta informacyjna 07/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Prabuty. Odcinek: Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.

Karta informacyjna 06/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Prabuty. Odcinek: Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.

Karta informacyjna 05/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Prabuty. Odcinek: Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.

Karta informacyjna 04/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla 600 sztuk trzody chlewnej o obsadzie 67,2 DJP, zbiornika na nieczystości płynne – gnojowicę o pojemności min. 475 m3 oraz dwóch silosów na paszę o pojemności min. 4,2 tony i min. 15,2 tony w gospodarstwie rolnym na działce geodezyjnej nr 4 obręb Kołodzieje, Gmina Prabuty”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12762