Karty informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta informacyjna 03/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla 600 sztuk trzody chlewnej o obsadzie 67,2 DJP, zbiornika na nieczystości płynne – gnojowicę o pojemności min. 475 m3 oraz dwóch silosów na paszę o pojemności min. 4,2 tony i min. 15,2 tony w gospodarstwie rolnym na działce geodezyjnej nr 4 obręb Kołodzieje, Gmina Prabuty”.

Karta informacyjna 02/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa jazu piętrzącego na odpływie z jeziora Grażymowskiego wschodniego, dz. nr 1/2 obręb Grażymowo Gmina Prabuty”.

Karta informacyjna 01/15

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla 600 sztuk trzody chlewnej o obsadzie 67,2 DJP, zbiornika na nieczystości płynne – gnojowicę o pojemności min. 475 m3 oraz dwóch silosów na paszę o pojemności min. 4,2 tony i min. 15,2 tony w gospodarstwie rolnym na działce geodezyjnej nr 4 obręb Kołodzieje, Gmina Prabuty”.

Karta informacyjna 11/14

2016-02-10

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 44, w obrębie miejscowości Stańkowo, w gminie Prabuty, należącej do Wnioskodawców.

Karta informacyjna 10/14

2016-02-10

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na działce nr 185 – obr. geod. Obrzynowo wraz z kablem odprowadzającym wytworzoną energię do linii sieci średniego napięcia, na działkach nr 185, 97, 98 – obr. geod. Obrzynowo.

Karta informacyjna 09/14

2016-02-10

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 161, w obrębie miejscowości Obrzynowo wraz z kablem odprowadzającym wytworzoną energię do istniejącej linii sieci średniego napięcia na działkach o numerach 161, 157, 160, 159 – obr. geod. Obrzynowo.

Karta informacyjna 08/14

2016-02-10

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 382/4, w obrębie miejscowości Julianowo, w gminie Prabuty, należącej do Wnioskodawców.

Karta informacyjna 07/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia , polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Prabuty I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na dz. nr 173 – obr. geod. Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Karta informacyjna 06/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Prabuty I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na dz. nr 173 – obr. geod. Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Karta informacyjna 05/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Prabuty I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12763