Karty informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta informacyjna 04/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 521 w km 20+556 na rzece Liwa w m. Prabuty”

Karta informacyjna 03/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 521 w km 20+556 na rzece Liwa w m. Prabuty”

Karta informacyjna 02/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 521 w km 20+556 na rzece Liwa w m. Prabuty”

Karta informacyjna 01/14

2016-02-10

Karta informacyjna dla postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na działce nr 185 – obr. geod. Obrzynowo wraz z kablem odprowadzającym wytworzoną energię do linii sieci średniego napięcia, na działkach nr 185, 97, 98 – obr. geod. Obrzynowo.

Karta informacyjna 07/13

2016-02-10

Karta informacyjna dla decyzji o umorzeniu postępowania w/w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach”.

Karta informacyjna 06/13

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach”.

Karta informacyjna 05/13

2016-02-10

Karta informacyjna dla decyzji o umorzeniu postepowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan – butan z 2 zbiornikami naziemnymi o pojemności V=6.400 l. każdy, usytuowanymi na terenie działki nr 4/10, zlokalizowanej w miejscowości Stańkowo, gm. Prabuty”

Karta informacyjna 04/13

2016-02-10

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan – butan z 2 zbiornikami naziemnymi o pojemności V=6.400 l. każdy, usytuowanymi na terenie działki nr 4/10, zlokalizowanej w miejscowości Stańkowo, gm. Prabuty”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-03
Data publikacji:2016-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12765