2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

62/2016

2016-11-10

Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 4 stycznia  2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy  w Prabutach procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

61/2016

2016-11-07

Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

60/2016

2016-10-31

Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

59/2016

2016-10-31

Zarządzenie nr 59/2016 Burmistzra Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia ,,Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenia Miasta i Gminy Prabuty".

58/2016

2016-10-27

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0027 Sypanica-W.

57/2016

2016-12-09

Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej:

  • sprzętu służącego do monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Prabuty,
  • mienia Miasta i Gminy Prabuty (place zabaw, przystanki, wiaty autobusowe, majątek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia świetlic),
  • sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umów użyczenia,
  • druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty,
  • paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
  • paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 2S90
  • paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ISUZU D-MAX NO2542N

oraz powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

56/2016

2016-10-17

Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Prabutach przy ul. Rumiankowej wraz z zobowiązaniem do realizacji inwestycji celu publicznego.

55/2016

2016-10-17

Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

54/2016

2016-10-13

Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 października 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Prabutach.

53/2016

2016-10-13

Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 października 2016 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016

52/2016

2016-09-30

Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia zadań trybu pracy komisji.

51/2016

2016-10-03

Zarządzenie nr 51/2016 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2016 roku.w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 22.09.2016 roku.

50/2016

2016-09-19

Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

49/2016

2016-09-08

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

48/2016

2016-09-26

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Mieście i Gminie Prabuty - nie podlega publikacji.

47/2016

2016-09-08

Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

46/2016

2016-08-30

Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2016 roku.

45/2016

2016-08-24

Zarządzenie nr 45/2016 Burmistzra Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

44/2016

2016-08-22

Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji: ,,Przebudowa budynku zaplecza stadionu miejskiego w Prabutach” dofinansowywanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

43/2016

2016-08-26

Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

42/2016

2016-08-10

Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

41/2016

2016-07-27

Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej nad jez. Matecznym w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

40/2016

2016-07-18

Zarządzenie nr 40/2016 Burmistzra Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

39/2016

2016-07-12

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

38/A/2016

2016-07-13

Zarządzenie nr 38/A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla  nauczycieli ubiegających  się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

37/2016

2016-07-05

Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

36/2016

2016-06-21

Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z  dnia 20 czerwca  2016 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Gimnazjum  im. Kresowian w Rodowie, wyłącznie w formie elektronicznej

35/2016

2016-06-21

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z  dnia 20 czerwca  2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Kresowian w Rodowie, wyłącznie w formie elektronicznej

34A/2016

2016-06-24

Zarządzenie Nr 34A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Prabutach.

34/2016

2016-06-16

Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-16
Data publikacji:2016-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10663