2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

33/2016

2016-06-13

Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2016 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 31 grudnia 2004 dotyczącego wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

32/2016

2016-06-16

Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

31/2016

2016-06-09

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalno – prawnej projektów zgłoszonych do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

30/2016

2016-06-07

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty”

29/2016

2016-06-01

Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Antoninie gm. Prabuty

28/2016

2016-06-01

Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Prabutach

27/2016

2016-05-20

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rypińskiej w Prabutach.

26/2016

2016-05-19

Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

25/2016

2016-05-20

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Laskowicach, Orkuszu i Młynisku w gminie Prabuty.

24/2016

2016-05-11

Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

23/2016

2016-05-23

Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31.10.2006 roku w sprawie powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej Miasta i Gminy Prabuty

22/2016

2016-05-09

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu  w Prabutach.

21/2016

2016-05-01

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach.

20/2016

2016-05-16

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Panu Danielowi Szczepańskiemu, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze

19/2016

2016-04-18

Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta I Gminy Prabuty z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

18/2016

2016-04-11

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Beacie Serafinowicz, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze

17/2016

2016-04-11

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Panu Pawłowi Strzelczyk, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze

16/2016

2016-04-11

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Jolancie Dołęgowskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze i wydawania w tych sprawach decyzji

15/2016

2016-04-11

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej, Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze i wydawania w tych sprawach decyzji

14/2016

2016-05-11

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach byłych warsztatów szkolnych przy ul. Kwidzyńskiej 10 w Prabutach

13/2016

2016-04-01

Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2015 rok.

12/2016

2016-03-23

Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

11/2016

2016-03-14

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach.

10/2016

2016-03-13

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

9/2016

2016-03-04

Zarządzenie nr  9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 01 marca 2016 roku  w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

08/2016

2016-02-08

Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7/2016

2016-02-15

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

6/2016

2016-02-16

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

5/2016

2016-02-16

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 wrzesnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

4/2016

2016-02-16

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez miasto i gminę Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-16
Data publikacji:2016-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10664