Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IX/32/2007

Uchwała Nr IX/32/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 06 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budecie Miasta i Gminy Prabuty na 2007 rok.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: IX/32/2007

IX/33/2007

Uchwała Nr IX/33/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: IX/33/2007

X/34/2007

Uchwała Nr X/34/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie : powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/34/2007

X/35/2007

Uchwała Nr X/35/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie : wyrażenia opinii o kandydatach na ławników sądowych

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/35/2007

X/36/2007

Uchwała Nr X/36/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Prabuty do projektu „Pętla śuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” z zadaniem „Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim”

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/36/2007

X/37/2007

Uchwała nr X/37/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Prabuty do projektu „Pętla śuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” z zadaniem Centrum Turystyki nad jeziorem Dzierzgoń – etap I.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/37/2007

X/38/2007

Uchwała Nr X/38/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/241/2001 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/38/2007

X/39/2007

Uchwała Nr X/39/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Prabuty.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/39/2007

X/40/2007

Uchwała Nr X/40/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2007 rok.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/40/2007

X/41/2007

Uchwała Nr X/41/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla inicjatywy Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej – Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie oraz ewentualnego przystąpienia do tego Stowarzyszenia.

2 lutego 2016
Czytaj więcej o: X/41/2007