Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Informacja o realizacji zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Prabut - edycja 2015

24 lutego 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w GdańskuInformujemy, że w 2015 roku udzielono właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Gminy Prabuty dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest.

O przyznanie środków finansowych na realizację w/w zadania Miasto i Gmina Prabuty wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach ogłoszonego konkursu: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2015).

W ramach umowy WFOŚ/D/ II-15.E/225/2015/AZBEST-2015 podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielono dotacji 7 właścicielom nieruchomości. Usunięto łącznie 24,17 Mg, tj. ok. 1790 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 18 444,45 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prabuty – edycja 2015”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości stanowi 76% kosztów kwalifikowanych i wynosi: 14.187,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku kwota: 6.456,00 zł, natomiast ze środków NFOŚiGW kwota: 7.731,00 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Prabuty pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-24
Data publikacji:2016-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Agata Więckowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4926