Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Informacja o realizacji zadania: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Prabut - edycja 2016

15 listopada 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w GdańskuInformujemy, że w 2016 roku udzielono właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest.

O przyznanie środków finansowych na realizację w/w zadania Miasto i Gmina Prabuty wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach ogłoszonego konkursu: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016).

W ramach umowy WFOŚ/D/ II-15.E/118/2016/AZBEST-2016 podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielono dotacji 9 właścicielom nieruchomości. Usunięto łącznie 38,42 Mg, tj. ok. 2844 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 21.826,65 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prabuty – edycja 2016”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi: 18.549,00 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Prabuty pochodzą ze środków z Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4607