Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023

29 grudnia 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023. Termin składania wniosków upływa 20 stycznia 2024 roku.

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Ludności, pok. Nr 2 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w  Prabutach

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

  • Osoby ubiegające się o stypendium,
  • Rodzice lub prawni opiekunowie osoby ubiegającej się o stypendium,
  • Stowarzyszenia Sportowe,
  • Polskie Związki Sportowe.

Dokładne kryteria naboru, regulamin  określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawienia oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych podane są w treści Uchwały Nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Ludności, pok. Nr 2 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach lub ze strony internetowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  55 246 07 32 / 55 262 41 53 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2023-12-29
Data publikacji:2023-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:291