Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

26 kwietnia 2024

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., powinien zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego. Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może dokonywać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która ukończyła 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Zgłoszeń kandydatów do składów komisji należy dokonywać na druku stanowiącym załącznik do niniejszego artykułu. Do zgłoszenia należy dołączyć postanowienie właściwego komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię, którą uwierzytelnia osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą:

  • przewodniczący obwodowej komisji wyborczej – 700 zł
  • zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej – 600 zł
  • członek obwodowej komisji wyborczej – 500 zł

Zgodnie z § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 26/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej do dnia 10 maja 2024 roku, tj. piątek w godzinach pracy urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-04-26
Data publikacji:2024-04-26
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:247