Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

20 stycznia 2016

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty
tel. (55) 278-02-20

http://mgops.prabuty.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oferuje pomoc w formie:

 • Świadczeń pieniężnych:
  • Zasiłek stały dla osób niepełnosprawnych spełniających poniższe kryterium dochodowe
  • Zasiłek okresowy i celowy dla rodzin, które nie przekraczają kryterium dochodowego na osobę tj. 351,00 złotych, Dla osób samodzielnie gospodarujących nieprzekraczającym kryterium dochodowego 477,00 złotych;
  • Zasiłek celowy specjalny w wyniku zaistniałego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, ekologicznej. Świadczeń niepieniężnych
  • Praca socjalna pomoc świadczona niezależnie od dochodów
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Interwencja kryzysowa

Formy pomocy oferowanej przez Ośrodek obejmują również :

 • Pomoc usługową (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne);
 • Pomoc w naturze (posiłki dla dzieci w szkołach);
 • Pomoc instytucjonalną (kierowanie do domów pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowanie do ośrodków wsparcia różnego typu np. schroniska dla bezdomnych);
 • Dodatki mieszkaniowe;
 • Świadczenia rodzinne i alimentacyjne;

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego:

 • Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • Udostępnianie ofert pracy ze strony internetowej PUP Kwidzyn
 • Konsultacje w sprawach związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, oraz pierwszy kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie,
 • Udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na terenie Prabut oraz powiatu kwidzyńskiego

Powyższą pomoc realizuje:

 • Sekcja pracowników socjalnych;
 • Inspektor ds. interwencji kryzysowej;
 • Sekcja mieszkaniowa;
 • Sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach działają:

 • Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Ubogich - podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie rodzin i osób ubogich w niezbędne środki do życia, np. żywność, odzież i inne rzeczy codziennego użytku.
 • Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - podejmuje działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajmuje się prowadzeniem rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami dotkniętymi problemami alkoholowymi, a także kierowaniem w/w osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
 • Punkt konsultacyjny – ul. Kwidzyńska 1 (wieża) czynny w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 17:00 i w czwartek w godz. 10:00 do 13:00 – udziela pomocy w formie terapeutycznej (psychologicznej), udziela wsparcia i pomocy dla osób współ uzależnionych i ofiar przemocy. W godzinach pracy czynny jest telefon zaufania Tel. (055) 278 24 80

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11058