Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2019

94/2019

2019-12-31

Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - Pani Wandy Angielskiej-Koniszewskiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

93/2019

2019-12-31

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zużytego wyposażenia znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty z ewidencji środków trwałych.

92/2019

2020-01-13

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

91/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia
wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

90/2019

2019-12-20

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku.

89/2019

2019-12-20

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

88/2019

2019-12-20

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

87/2019

2019-12-30

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 grudnia 2019 roku.

86/2019

2019-12-20

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Prabuty.

85/2019

2019-12-06

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9605