Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2020

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2020 roku


XXX/202/2020

2021-01-25

Uchwała Budżetowa na 2021 rok Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXX/202/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

XXX/201/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXX/201/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXX/200/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXX/200/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XXX/199/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXX/199/2020 Rady Miejskiej w Prabutach  z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

XXX/198/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXX/198/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXX/197/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXX/197/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXIX/196/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXIX/196/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

XXIX/195/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXIX/195/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przy ulicy Kolejowej w Prabutach.

XXIX/194/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXIX/194/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 grudnia 2020 roku o zmianie Uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach na lata 2018-2021.

XXIX/193/2020

2021-01-25

Uchwała Nr XXIX/193/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXI/180/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7810