Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Zarządzeniem Nr 47/2021 z dnia 31.05.2021r. wyznaczył Pana Karola Mościckiego do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Karol Mościcki
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty
tel: 55 262 41 52
email: k.moscicki@prabuty.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-06-25
Data publikacji:2021-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2925