Urząd Miasta i Gminy Prabuty

2023

44/2023

2023-03-17

Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie : szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej kierownikowi samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminna Biblioteki Publicznej w Prabutach, dla której organizatorem jest Miasto i Gmina Prabuty.

43/2023

2023-03-13

Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w Jakubowie w pobliżu jeziora Dzierzgoń w gminie Prabuty.

38/A/2023

2023-02-21

Zarządzenie Nr 38/A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.

38/2023

2023-02-15

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz ochrony środowiska.

35/2023

2023-02-13

Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień.

34/2023

2023-02-13

Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do wystawiania tytułu wykonawczego, kierowania tytułu wykonawczego do egzekucji oraz podpisywania upomnień.

33/2023

2023-02-13

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach do działania przed sądami powszechnymi w sprawach z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej.

32/2023

2023-02-08

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

31/2023

2023-02-08

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

30/2023

2023-02-07

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w ramach tych postępowań.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-01-09
Data publikacji:2023-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:564