Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2005

76/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty

75/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2005 rok.

74/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 74/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: terminów przeprowadzania okresowej inwentaryzacji, założenia księgi inwentarzowej, prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej materialnie za zbiory otrzymane w formie darowizny znajdujące się w Sali Wystawowej imienia Wernera Zebrowskiego w Prabutach przy ulicy Kwidzyńskiej 1 (Brama Kwidzyńska)

73/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 73/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu z natury zbiorów otrzymanych w formie darowizny znajdujących się w Sali Wystawowej imienia Wernera Zebrowskiego w Prabutach przy ulicy Kwidzyńskiej 1 (Brama Kwidzyńska)

72/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 72/2005 z dnia 09 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2005 rok.

71/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 71/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na miesiąc grudzień 2005 roku.

70/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Obrzynowo gm. Prabuty.

69/2005

2016-02-19

Zarządzanie Nr 69/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 39/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25.07.2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

68/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 68/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu spotkań władz gminy z organizacjami pozarządowymi

65/2005

2016-02-19

Zarządzenie Nr 65/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny i wyboru Oferenta do Prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 1 , w zakresie określonym w warunkach zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:20426