Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

2012

94/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 94/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umowy użyczenia, powołania zespołu spisowego, powołania kontrolera spisowego.

93/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 93/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2013 na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

92/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 92/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

91/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 91/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne.

90/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 90/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

89/2013

2016-02-10

Zarządzenie nr 89/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie o zmianie Zarządzenia nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.10.2012 r. w sprawie określenia zasad umieszczenia reklam na obiektach lub terenach będących własnością Miasta i Gminy Prabuty oraz pobierania opłat z tego tytułu.

88/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 88/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

87/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 87/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

86/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 86/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rypińskiej w Prabutach.

85/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 85/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Obrzynowie w gminie Prabuty.

84/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 84/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

83/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 83/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Warszawskiej w Prabutach.

82/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 82/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty: OSP Prabuty-Mercedes GKW 24 VT, STAR 244 ELL1185, Tarpan Honker GKW E 785, OSP Sypanica –Star 244 ELM 8552, OSP Obrzynowo –Star 660 EGB 9994,OSP Jakubowo-Żuk ELB 730 D, OSP Trumiejki –Żuk GKW F715,OSP Kołodzieje -Żuk GKW 67 AN,OSP Szramowo-Żuk ELK 625 B

81/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 81/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

80/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 80/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 97 NL

79/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 79/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty, powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

78/2012

2016-02-10

Zarządzenie  nr 78/2012  z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

77/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 77/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

76/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 76/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

75/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 75/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie udzielania nauczycielom ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty płatnych urlopów dla poratowania zdrowia.

74/2012

2016-02-10

Zarządzenie  nr 74/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

73/2012

2016-02-10

Zarządzenie  nr 73/2012  z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem.

72/2012

2016-02-10

Zarządzenie  nr 72/2012  z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2013-2020.

71/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

70/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 70/2012 z dnia 18 października 2012 roku w sprawie określenia zasad umieszczenia reklam na obiektach lub terenach będących własnością Miasta i Gminy Prabuty oraz pobierania opłat z tego tytułu.

69/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Rumiankowej w Prabutach.

68/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

67/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 03 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Prabutach.

66/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 1 października 2012 w sprawie składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012.

65/2012

2016-02-10

Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przekazania mienia Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-26
Data publikacji:2016-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14098