Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Obwieszczenia

GPG.6220.15.2022

2023-03-29

Obwieszczenie GPG.6220.15.2022 z dnia 29.03.2023r. dotyczące możliwości zapoznania się przez strony postępowania i wypowiedzenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.15.2022

GPG.6220.12.2021

2023-03-07

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 07.03.2023r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/26 – obr. geod. Raniewo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.16.2022

2023-03-01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.16.2022 z dnia 01.03.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 732 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.16.2022

GPG.6220.18.2022

2023-02-22

Obwieszczenie GPG.6220.18.2022 z dnia 22.02.2023r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. GONTY, na terenie działki nr ew. 126/2 obręb Gonty, o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.18.2022

GPG.6220.17.2022

2023-02-07

Obwieszczenie GPG.6220.17.2022 z dnia 07.02.2023r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (propan, propan-butan) składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m3 każdy, wodnej stacji odparowania w zabudowie kontenerowej i przyłącza suszarni, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 137 obręb Stańkowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.17.2022

GPG.6220.14.2022

2022-12-29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.14.2022 z dnia 29.12.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 717 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.14.2022

GPG.6220.12.2021

2022-12-20

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 20.12.2022r. w/s przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.12.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/26 – obr. geod. Raniewo (przed podziałem działka nr 107/24 – obr. geod. Raniewo).

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.12.2021

2022-12-20

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 20.12.2022r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/26 – obr. geod. Raniewo o:

  • Zmianach w dokumentacji, w tym raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, związanych z podziałem działki nr 107/24 – obr. geod. Raniewo i wydzieleniem z niej działki nr 107/26 – obr. geod. Raniewo.
  • wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.16.2022

2022-12-20

Obwieszczenie GPG.6220.16.2022 z dnia 20.12.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 732 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.16.2022

GPG.6220.1.2022

2022-12-09

Obwieszczenie o wydaniu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko decyzji GPG.6220.1.2022 z dnia 09.12.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:18068