Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Wybory do Europarlamentu - 2024 rok

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty

2024-05-20

Postanowienie nr 298/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty.

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych

2024-05-14

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych.

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2024-05-08

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prabuty w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2024-05-07

POSTANOWIENIE NR 286/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Prabuty w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o prawie do głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024

2024-05-07

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Czytaj więcej o: Informacja o prawie do głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024

Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

2024-04-29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

2024-04-26

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., powinien zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego. Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może dokonywać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona.

Czytaj więcej o: Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

2024-04-23

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach komisji wyborczych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

2024-04-23

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-04-23
Data publikacji:2024-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:492