Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

Zgodnie z art. 17 ust.4 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r. z póź. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że od dnia 19 lutego 2018 r. na okres 30 dni w lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, pokój nr 11 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, we władaniu Miasta i Gminy Prabuty, sklasyfikowanej wg ewidencji gruntów i budynków jako las, położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Sanatoryjna, oznaczonej numerem działki 55/5 o powierzchni 47538 m2 .

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

12/2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalno – prawnej projektów zgłoszonych do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: 12/2018

XLIII/254/2018

Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: XLIII/254/2018

XLIII/253/2018

Uchwała Nr XLIII/253/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: XLIII/253/2018

XLIII/252/2018

Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/164/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji.

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: XLIII/252/2018