Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zawarcie porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm. ) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.03.2018r. Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, której pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Magoń reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Obrońców Pokoju 46G/2 83-000 Pruszcz Gdański, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN - 0,4 KV w m. Szramowo gm. Prabuty i Brokowo Rakowieckie gm. Kwidzyn na dz. nr 156, 155, 154/2 , 192/1 obręb Szramowo, gm. Prabuty  i na dz. 175/4, 175/5, 175/3, 57/1 obręb Brokowo Rakowieckie, gm. Kwidzyn.

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz zawarcie porozumienia dwustronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPG.6733.7.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.03.2018r.,  Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę TG Elektryk ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, została wydania decyzja nr 7/2018 na działce geodezyjnej nr 50/4, 51/5, 52, 53/7, 53/8, 54/10, 88, 186, 189/1, 190, 193, 194, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218 obręb Kołodzieje, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV,połączona z demontażem istniejącej sieci napowietrznej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2018

Zabezpieczenie obiektu - Miejsca Pamięci w Parku Miejskim w Prabutach - Etap I

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na "Zabezpieczenie obiektu - Miejsca Pamięci w Parku Miejskim w Prabutach- etap I".

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zabezpieczenie obiektu - Miejsca Pamięci w Parku Miejskim w Prabutach - Etap I

35/2018

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: 35/2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2017 rok

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2017 rok