Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.11.2.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, którego pełnomocnikiem jest pan Wojciech Damps reprezentujący firmę  INSTAl-TECH ul. Balcerskiego 10/4 80-299 Gdańsk,  z dnia 06.07.2017r. (data wpływu do tu. Urzędu 13.07.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Konstantego Dąbrowskiego  na działkach nr    86, 117, 126 obręb nr 0005 Prabuty – M,  dla inwestycji polegającej na budowie  sieci gazowej niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10,0 kPa.

18 lipca 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2.2017

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Prabuty do szkół specjlanych w Kwidzynie i w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych  - usługa

 

18 lipca 2017
Czytaj więcej o: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Prabuty do szkół specjlanych w Kwidzynie i w Prabutach

52/2017

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumiankowej 13 w Prabutach.

14 lipca 2017
Czytaj więcej o: 52/2017

51/2017

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Zamkowej 2 w Prabutach.

14 lipca 2017
Czytaj więcej o: 51/2017

GPG.6733.6.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257), zawiadamia się, że na wniosek Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, której pełnomocnikiem jest Pan Tomasz Kraweć reprez. Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro  Tomasz Kraweć ul. Smolki 17 14-202 Iława z dnia 06.06.2017r. , dnia 13.07.2017r. została wydana decyzja  nr 9/2017 (sygn. GPG.6733.6.2017), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz 1 słupa oświetleniowego; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”dla terenu położonego  w Prabutach przy ul. Kuracyjnej na dz. nr 54/114 i 68/1 obr. 0005  Prabuty.

13 lipca 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2017