Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

119/2018

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: 119/2018

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty wraz z zapewnieniem im opieki".

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty

Utwardzenie terenu działki Nr 139 w Gilwie, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w zadaniu pn. "Utwardzenie terenu działki Nr 139 w Gilwie, gmina Prabuty"

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Utwardzenie terenu działki Nr 139 w Gilwie, gmina Prabuty

GPG.6733.29.2018

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.11.2018r. Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Łąkowej na działce geodezyjnej nr 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/12 obręb 0003 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu w formie nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku (dawnej księgarni na obiekt użyteczności publicznej – bibliotekę miejską).

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.29.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

 

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę