Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

23/2016

Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31.10.2006 roku w sprawie powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej Miasta i Gminy Prabuty

23 maja 2016
Czytaj więcej o: 23/2016

25/2016

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Laskowicach, Orkuszu i Młynisku w gminie Prabuty.

20 maja 2016
Czytaj więcej o: 25/2016

27/2016

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rypińskiej w Prabutach.

20 maja 2016
Czytaj więcej o: 27/2016

26/2016

Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

19 maja 2016
Czytaj więcej o: 26/2016

GPG.6733.5.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 t.j. z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 06.05.2016r., na wniosek Miasta i Gminy Prabuty w imieniu której występuje Pan Piotr Święcki, została wydana decyzja GPG.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „budowa sieci wodociągowych z przyłączami dz. nr 17/2, 17/3, 17/6, 18 obręb 0004 Prabuty, dz. nr 1/15, 1/17, 1/20, 1/21, 1/24, 1/30, 1/31, 1/34, 1/39, 1/40, 1571/1, 1571/2 obręb Grażymowo, dz. nr 7,9, 10, 21/4, 21/1, 21/2, 22, 11/1, 11/2 obręb Stary Kamień gmina Prabuty”.

16 maja 2016
Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2016