Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wymiana ogrodzenia cmentarza przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 6 000 euro na: „Wymiana ogrodzenia cmentarza przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach”.

23 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Wymiana ogrodzenia cmentarza przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach

Montaż drogowych barierek ochronnych przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 6 000 euro na "Montaż drogowych barierek ochronnych przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach".

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Montaż drogowych barierek ochronnych przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach

GPG.6733.9.2.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 10.02.2017r.,  której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany ,,ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole,   z dnia 14.06.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach  geodezyjnych nr 249/2, 248/30, 211/23, 189/16, 189/4, 145/3, 147/2, 141/3, 141/2 obręb 0001 Prabuty-M  dla inwestycji  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV zasilającą stacje transformatorowo-kablową.

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.9.2.2017

GPG.6733.10.2.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek  Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn z dnia 10.02.2017r.,  której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Król reprezentujący firmę Zakład Elektryczno Budowlany ,,ENERGOBUD” Wiesław Bogdanowicz ul. Reymonta 5 82-220 Stare Pole,   z dnia 14.06.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu położonego w Prabutach na działkach  geodezyjnych nr 327,  319, 310, 211/23, 248/30, 249/2 obręb 0001 Prabuty-M  i  działce  nr 28/1 obręb 0003 Prabuty-M, dla inwestycji  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV zasilającą stacje transformatorowo-kablową.

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.10.2.2017

GPG.6733.7.3.2017 - sprostowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w obwieszczeniu nr GPG.6733.7.2.2017 z dnia 08.06.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach geodezyjnych nr 269/10, 270/4 obręb 1 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Daszyńskiego w Prabutach, prostuje nazwę wnioskodawcy oraz dodaje  nazwę pełnomocnika.

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.3.2017 - sprostowanie