Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej w Prabutach

22 września 2016
Czytaj więcej o: Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej w Prabutach

Dobudowa budynku socjalnego MKS Pogoń Prabuty - etap II

22 września 2016
Czytaj więcej o: Dobudowa budynku socjalnego MKS Pogoń Prabuty - etap II

GPG.6733.15.2015

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2015 poz. 199 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016. poz. 23 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 16.09.2016r. na wniosek Miasta i Gminy Prabuty, w imieniu którego występuje Pan Wojciech Dołęgowski, została wydana zmiana decyzji nr 1/2016z dnia 13.01.2016r., w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach na działkach geodezyjnych nr 2/2, 2/3, 2/8, 2/9, 2/20, 2/22, 2/23, 2/24, 2/26, 3 obręb 0004 Prabuty oraz dz. nr 85 i 87/1 obręb 0002 Prabuty dla inwestycji pn: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, o długości ok. 400 m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

21 września 2016
Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2015

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współpracy nad rocznym programem współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2017 roku.  

21 września 2016
Czytaj więcej o: Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

XXIII/152/2016

Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

21 września 2016
Czytaj więcej o: XXIII/152/2016