Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.20.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.08.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 03.09.2020 r.) uzupełniony dnia 17.09.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Kazimierza Robionek, „Projwent Robionek” Studio Projektów Sanitarnych, ul. Chełmińska 103/2, 86-300 Grudziądz, reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, została wydana decyzja nr 20/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działce nr 220/2, obręb geodezyjny 0003 Prabuty, gm. Prabuty oraz na działkach nr 4/4, 4/7, 4/9, obręb geodezyjny 0005 Prabuty, gm. Prabuty.

20 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.20.2020

Remont drogi gminnej w Antoninie, gm. Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na: Remont drogi gminne w Antoninie, gm. Prabuty

19 października 2020
Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej w Antoninie, gm. Prabuty

GPG.6733.24.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.10.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu: 07.10.2020 r.) złożonego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kraweć, Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, ul. Franciszka Smolki 17, 14-200 Iława, reprezentującego Miasto i Gminę Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działkach nr 3, 4, 2/26 w miejscowości Prabuty, obręb 0004 Prabuty, gm. Prabuty.

16 października 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2020

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty"

15 października 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w zakresie wzmocnienia nawierzchni gruntowej oraz przebudowa zjazdu w miejscowości Jakubowo, gmina Prabuty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

14 października 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

14 października 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zaproszenie do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2021 roku.

12 października 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2021 roku

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty (Dz. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z  budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2021 roku.

12 października 2020
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2021 roku

70/2020

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 października 2020 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w Starym Kamieniu.

12 października 2020
Czytaj więcej o: 70/2020

69/2020

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 października 2020 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej na kolonii Gąski w miejscowości Julianowo.

12 października 2020
Czytaj więcej o: 69/2020