Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.31.2020

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.03.2021 r. zostało wydane postanowienie znak: GPG.6733.31.2020, zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku (tj. do dnia 27.12.2021r.)

5 marca 2021
Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2020

GPG.6733.3.2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 3 lutego 2021 r.), uzupełnionego dnia 18 lutego 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19 lutego 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Panią Annę Orzechowską-Winnicką, Anna Orzechowska-Winnicka SANBUD PROJEKT, Bądki 55H, 82-520 Gardeja, reprezentującą Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rowu, na działkach nr 67, 194, 193, 357/1, 245, 244, 295, 243/1, 239, 240, 272, 349 położonych w obrębie ewidencyjnym Laskowice, gmina Prabuty.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2021

23/2021

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w Rodowie.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 23/2021

22/2021

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrzynowie 37.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 22/2021

21/2021

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w Orkuszu.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 21/2021

20/2021

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w Laskowicach.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 20/2021

19/2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rodowie Małym.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 19/2021

18/2021

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Sosnowej w Prabutach.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 18/2021

17/2021

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rynku Starego Miasta w Prabutach.

4 marca 2021
Czytaj więcej o: 17/2021

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na"Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Prabuty".

3 marca 2021
Czytaj więcej o: Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie miasta i gminy Prabuty