Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

21/2019

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie: wykonania postanowień zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

22 marca 2019
Czytaj więcej o: 21/2019

Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obradach VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 27 marca 2019 roku (środa)  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Wykonanie utwardzenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Wykonanie utwardzenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie utwardzenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Rozwiezienie i uzupełnienie kruszywem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozwiezienie i uzupełnienie kruszywem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Rozwiezienie i uzupełnienie kruszywem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prabuty

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Prabuty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych  do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony.

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

I przetarg ograniczony gruntu rolnego o pow. 0,1439ha na kol. Gąski w Julianowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych jak niżej na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00048561/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0010 Julianowo, kol. Gąski, oznaczoną numerem działki 74/3 o pow. 1439m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 5265,oo zł. (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych oo/100).

20 marca 2019
Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu rolnego o pow. 0,1439ha na kol. Gąski w Julianowie

IV przetarg ograniczony gruntu o pow. 0,0043ha przy ul. Wołyńskiej 6

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA IV PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2400,oo zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

20 marca 2019
Czytaj więcej o: IV przetarg ograniczony gruntu o pow. 0,0043ha przy ul. Wołyńskiej 6