Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.28.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.11.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.11.2018r.) Pana Krzysztofa Winnickiego prowadzącego działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja działającego na rzecz Pana Romana Buszkiewicz zam. Laskowice 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Laskowicach w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty na działce geodezyjnej nr 283, 302, 301/2, 351/3, 351/1, 358/2, 358/4 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrantami w celu zaopatrzenia w wodę działek pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.28.2018

112/2018

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w  załączniku do zarządzenia nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: 112/2018

98/2018

Zarządzenie Nr 98/2018 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 18.10.2018 roku.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: 98/2018

87/2018

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 20.12.2016 r. – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz Zarządzenia Nr 50/ 2017 z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 20.12.2016 r. Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: 87/2018

100/2018

Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: 100/2018