Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

GPG.6733.17.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.07.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2019r.) Pana Macieja Glaza PHUPH „EL-BUD” Michał Szymański ul. 11-ego Listopada 28/4 82-500 Kwidzyn, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, dnia 16.08.2019r. została wydana decyzja nr 21/2019 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  142 i 2 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV (ok. 100 m) wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, dla potrzeb zasilania przepompowni; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.17.2019

Obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521

GPG.6733.18.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 01.07.2019r. (data wpływu 05.07.2019r.) Pana Tomasza Gajewskiego - reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” Tomasz Gajewski ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w  Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, dnia 14.08.2019r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2019 dla terenu położonego   na działce geodezyjnej oznaczonej nr  170 obręb Sypanica, gmina Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka elektroenergetycznej liniinapowietrznej-kablowej nn-0,4kV (ok.20m), dla potrzeb zasilania planowanej zabudowy letniskowej; rodzaj zabudowy; obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2019

Remont odcinka drogi ul. Rumiankowej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Remont odcinka drogi ul.Rumiankowej w Prabutach"

14 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Remont odcinka drogi ul. Rumiankowej w Prabutach

GPG.6733.21.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.07.2019r. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, której pełnomocnikiem jest Pan Marcin Delegacz reprezentujący firmę Control Project S.C. Marek Czechowski Marcin Delegacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w  Prabutach przy ul. Jagiełły, na działce geodezyjnej nr 178/3 i 179, obręb 0003 Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetleniowej.

9 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony.

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

7 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę