Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa mieszkania przy ulicy Plac Wolności 3/2 w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert na "Przebudowę mieszkania przy ulicy Plac Wolności 3/2 w Prabutach"

17 października 2017
Czytaj więcej o: Przebudowa mieszkania przy ulicy Plac Wolności 3/2 w Prabutach

93/2017

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 października 2017 roku w sprawie składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

17 października 2017
Czytaj więcej o: 93/2017

Remont ulicy Miętowej, Tymiankowej i Rumiankowej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy w Prabutach zaprasza do złożenia oferta na" Remont ulicy Miętowej, Tymiankowej i Rumiankowej w Prabutach"

16 października 2017
Czytaj więcej o: Remont ulicy Miętowej, Tymiankowej i Rumiankowej w Prabutach

Remont drogi gruntowej w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na "Remont drogi gruntowej w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty"

13 października 2017
Czytaj więcej o: Remont drogi gruntowej w miejscowości Obrzynowo, gmina Prabuty

GPG.6733.21.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, w imieniu której występuje Pan Krzysztof Winnicki prowadzący działalność SAN-BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Bądki 55H 82-520 Gardeja, z dnia 24.09.2017r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.10.2017r.)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty na działkach geodezyjnych nr 25, 28, 41/12, 88/19  dla inwestycji polegającej na budowie  sieci wodociągowej wraz  z przyłączami.

11 października 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2017