Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2400,oo zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

13 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

I przetarg gruntu o pow. 713 m.kw. pod zabudowę usługowo-handlową przy ul. Daszyńskiego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025127/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty -M przy ul. Daszyńskiego oznaczoną numerem działki 269/13 o pow. 713 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 31295,oo zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

13 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: I przetarg gruntu o pow. 713 m.kw. pod zabudowę usługowo-handlową przy ul. Daszyńskiego

I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Daszyńskiego 15/17

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Daszyńskiego 15 i 17
na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00017170/9 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 276/30 o pow. 190 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 9255,oo zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

13 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu na polepszenie zagospodarowania przy ul. Daszyńskiego 15/17

III przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,32ha w Trumiejkach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00055487/2 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0029 Trumiejki -W oznaczoną numery działek 46 i 47 o łącznej pow. 3200m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 34400,oo zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych oo/100).

13 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: III przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,32ha w Trumiejkach

74/2018

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

9 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: 74/2018