Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXVII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2020 roku

4 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2020 roku

82/2020

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: 82/2020

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Piaskowej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Budowa oświetlenia drogowego ulicy Piaskowej w Prabutach".

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Piaskowej w Prabutach

XXVIII/187/2020

Uchwała Nr XXVIII/187/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/187/2020

XXVIII/186/2020

Uchwała Nr XXVIII /186/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku o zmianie uchwały Nr II/ 9 /2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/186/2020

XXVIII/185/2020

Uchwała Nr XXVIII/185/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/185/2020

XXVIII/184/2020

Uchwała Nr XXVIII/184/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/184/2020

XXVIII/183/2020

Uchwała Nr XXVIII/183/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/183/2020

XXVIII/182/2020

Uchwała Nr XXVIII/182/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/182/2020

XXVIII/181/2020

Uchwała Nr XXVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3 grudnia 2020
Czytaj więcej o: XXVIII/181/2020