Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.6.7.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 788) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016. poz. 23), zawiadamia się, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Tomasz Gajewski Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne ,,TG Elektryk” ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, z dnia 24.06.2016r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.06.2016r.), została wydana decyzja nr 9/2016 (sygn. GPG.6733.6.2016), w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w celu zasilania projektowanej przepompowni ścieków na działce nr 1492 obręb geodezyjny nr 0004 Prabuty”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

29 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.7.2016

43/2016

Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

26 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: 43/2016

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Obwieszczenie dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2019” z perspektywą na lata 2020-2023”.

19 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2016 roku

I przetarg działek garażowych nr 162/44/45/46 przy Pl. Wolności

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00040461/6 położone w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty - M przy Placu Wolności oznaczone nr działek 162/44, 162/45, 162/46 o pow. 18 m2 - w cenie 3385,oo zł. każda z osobna.

Do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

12 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: I przetarg działek garażowych nr 162/44/45/46 przy Pl. Wolności

I przetarg działek garażowych nr 87/16/17 przy ul. Ogrodowej

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00017614/4 i GD1I/00049834/5 położone w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty - M przy ul. Ogrodowej oznaczone nr działek 87/16 o pow. 21 m2 i nr 87/17 o pow. 21 m2 wraz z udziałem 1/24 w placu manewrowym oznaczonym nr działki 496/5 o pow. 925 m2 - w cenie wywoławczej 4271,oo zł. każda z osobna.

Do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

12 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: I przetarg działek garażowych nr 87/16/17 przy ul. Ogrodowej