Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

20 maja 2022
Czytaj więcej o: Obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

GPG.6733.5.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że dnia 18.05.2022r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie  w sprawie wniosku Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12.04.2022r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na  budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 20,18 obr. 0004 Prabuty-M, dz. 54/243 obr. 0005 Prabuty-M, dz. 9, 10, 11/1, 21/4, 17/9 obr. Stary Kamień, dz. 1/24,1/15, 1/20,1/17  obręb Grażymowo, gmina Prabuty.

18 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2022

I przetarg działki budowlanej o pow. 0,1656ha w Kołodziejach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0013 Kołodzieje oznaczoną nr działki 246/1 o powierzchni 1656m2 wraz z udziałem ½ części dojazdu nr działki 246/2 o pow. 90m2 zapisane w księdze wieczystej KW nr GD1I/00048726/8 wraz z GD1I/00051571/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39000zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych oo/100) – kwota netto.

18 maja 2022
Czytaj więcej o: I przetarg działki budowlanej o pow. 0,1656ha w Kołodziejach

I przetarg działki budowlanej o pow. 0,0425ha przy ul. Wałowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M przy ul. Wałowej wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. łączna działek w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

209/10

425

GD1I/00023673/0

29.500

2950

295

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2022r. poz. 931).

18 maja 2022
Czytaj więcej o: I przetarg działki budowlanej o pow. 0,0425ha przy ul. Wałowej

III przetarg działki budowlanej Przy Rybakówce nad jez. Dzierzgoń w Gontach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym GONTY wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Księga Wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

174/49

1082

GD1I/00039632/6

68000,oo

6800

680

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2022r. poz. 931).

18 maja 2022
Czytaj więcej o: III przetarg działki budowlanej Przy Rybakówce nad jez. Dzierzgoń w Gontach

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Warmińskiej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Warmińskiej w Prabutach

17 maja 2022
Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Warmińskiej w Prabutach

GPG.6220.9.2022

Obwieszczenie GPG.6220.9.2022 z dnia 16.05.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 24/8 w obrębie Pachutki, gmina Prabuty”.

16 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2022

GPG.6733.7.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21 kwietnia 2022 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Dariusza Chmura, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN, ul. Bolesława Leśmiana 21/11, 82-300 Elbląg, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 260/69, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

13 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2022

Konkursy na dyrektorów szkół na terenie miasta i gminy Prabuty

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty,
  2. Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, Obrzynowo 37, 82-550 Prabuty,
  3. Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty.
12 maja 2022
Czytaj więcej o: Konkursy na dyrektorów szkół na terenie miasta i gminy Prabuty

GPG.6733.8.2022

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2022 poz. 503, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz.  503, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 kwietnia 2022 r., złożony przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, ul. Platynowa 2, 86-302 Gać, reprezentującego Energa-Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 271/13, położonej w mieście Prabuty, w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

10 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.8.2022