Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.2.2.2017

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2016 poz. 778.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557  Gdańsk, oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn z dnia 18.01.2017r., w imieniu której występuje Pan Tomasz Gajewski reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne ,,TG Elektryk” ul. 1 Maja 58/29 82-300 Elbląg, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Sypanicy na działkach geodezyjnych nr 91, 126/3 172, 173, 176, obręb Sypanica gmina Prabuty dla inwestycji  polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia  w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: GPG.6733.2.2.2017

4/2017

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji stypendialnej, ustalenia zadań trybu pracy komisji.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: 4/2017

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od 18 stycznia 2017 r. wykazu nieruchomości, tj. (1-3) lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia dla najemców w trybie bezprzetargowym oraz (4-5) gruntów pod zabudowę mieszkalną, jednorodzinną, wolnostojącą, do zbycia w trybie przetargowym jak niżej.

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

XXVIII/171/2016

Uchwała Budżetowa na 2017 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVIII/171/2016.

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: XXVIII/171/2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017