2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

68/2022

2022-05-27

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

67/2022

2022-05-27

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

66/2022

2022-05-27

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

62/2022

2022-05-23

Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

58/2022

2022-05-05

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, Szkoły Podstawowej w Obrzynowie oraz Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

55/2022

2022-05-04

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Jakubowo na kadencję 2019 - 2023.

54/2022

2022-04-26

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości pod poszerzenia dróg położonych w gminie Prabuty.

53/2022

2022-04-26

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

52/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych na Osiedlu Ojca Klimuszki w Prabutach.

51/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty.

50/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w Rodowie Małym w gminie Prabuty.

49/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Sportowej w Prabutach.

48/2022

2022-04-22

Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2022 roku w dzień wolny od pracy.

47/2022

2022-04-21

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty informacji z zakresu aktualizacji dotacji oświatowej dla przedszkoli niepublicznych w roku 2022.

45/2022

2022-04-08

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

44/2022

2022-04-05

Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży odpadów stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty.

43/2022

2022-04-22

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

42/2022

2022-04-04

Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

41/2022

2022-04-05

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie harmonogramu wdrażania Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, składu i zadań Zespołu do spraw Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego oraz wzoru dokumentów wymaganych w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego edycja na 2023 rok.

40/2022

2022-03-30

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie: zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Łąkowej 18 w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:937