2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

111/2022

2022-09-16

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 września 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości przy ulicy Polnej 6A w Prabutach.

109/2022

2022-09-13

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrzynowie 45.

107/2022

2022-09-13

Zarządzenie nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych, stosownie do art. 2 ust. 1.

104/2022

2022-09-06

Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 05 września 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 czerwca 2022 r. powołania komisji do wyłonienia kandydatów na najemców lokali mieszkalnych w budynku położonym w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte.

103/2022

2022-09-06

Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 01 września 2022 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Prabuty.

102/2022

2022-08-31

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Rodowie, gmina Prabuty.

101/2022

2022-08-29

Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

100/2022

2022-08-29

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości przy ul. Chodkiewicza 43A w Prabutach.

99/2022

2022-08-30

Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2022 roku.

98/2022

2022-08-25

Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

97/2022

2022-08-25

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

96/2022

2022-08-25

Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

95/2022

2022-08-16

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

94/2022

2022-08-03

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

93/2022

2022-08-16

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

92/2022

2022-08-16

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

91/2022

2022-07-22

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

90/2022

2022-07-15

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: powołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

89/2022

2022-07-15

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: powołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

88/2022

2022-07-15

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie: powołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1693