Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.18.2022

2022-11-24

Obwieszczenie GPG.6220.18.2022 z dnia 24.11.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. GONTY, na terenie działki nr ew. 126/2 obręb Gonty, o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.18.2022

GPG.6220.12.2021

2022-11-17

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 17.11.2022r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.12.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.12.2021

2022-11-17

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 17.11.2022r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo o:

  1. wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.14.2022

2022-11-10

Obwieszczenie GPG.6220.14.2022 z dnia 10.11.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 717 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.14.2022

GPG.6220.12.2021

2022-10-28

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 28.10.2022r. dotyczące wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postanowieniem GPG.6220.12.2021 z dnia 26.05.2022r. postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.15.2022

2022-10-10

Obwieszczenie GPG.6220.15.2022 z dnia 10.10.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.15.2022

GPG.6220.16.2022

2022-10-06

Obwieszczenie GPG.6220.16.2022 z dnia 06.10.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Obrzynowo 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 732 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.16.2022

GPG.6220.13.2022

2022-09-20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.13.2022 z dnia 20.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.13.2022

GPG.6220.14.2022

2022-09-15

Obwieszczenie GPG.6220.14.2022 z dnia 15.09.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 717 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.14.2022

GPG.6220.11.2022

2022-09-09

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.11.2022 z dnia 09.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 184/1, 184/2, 185 w obrębie Trumiejki, gmina Prabuty” oraz określającej warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:17493