Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.10.2022

2022-06-23

Obwieszczenie GPG.6220.10.2022 z dnia 23.06.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 161 w obrębie Grodziec, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.10.2022

GPG.6220.4.2021

2022-06-22

Obwieszczenie GPG.6220.4.2021 z dnia 22.06.2022r. w/s wydania postanowienia o sprostowaniu błędów rachunkowych znajdujących w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński” oraz określającej warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz w Charakterystyce przedsięwzięcia GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r., stanowiącej załącznik do w/w decyzji.

Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2021

GPG.6220.12.2022

2022-06-21

Obwieszczenie GPG.6220.12.2022 z dnia 21.06.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 517, 525, 551/2, 551/3, 551/4, 558/1 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2022

GPG.6220.5.2022

2022-06-21

Obwieszczenie GPG.6220.5.2022 z dnia 21.06.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 33, 34, 126/2 w obrębie Jakubowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.5.2022

GPG.6220.13.2022

2022-06-20

Obwieszczenie GPG.6220.13.2022 z dnia 20.06.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 623/6 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.13.2022

GPG.6220.6.2022

2022-05-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.6.2022 z dnia 31.05.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 148, 149, 152 oraz 151 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.6.2022

GPG.6220.11.2022

2022-05-30

Obwieszczenie GPG.6220.11.2022 z dnia 30.05.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 184/1, 184/2, 185 w obrębie Trumiejki, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2022

GPG.6220.3.2022

2022-05-30

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.3.2022 z dnia 30.05.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiorników na propan ciekły dla obiektu suszarni na działkach nr 2 i 4, obręb Pilichowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2022

GPG.6220.12.2021

2022-05-26

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 26.05.2022r. dotyczące wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.1.2021

2022-05-26

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 26.05.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:16557