Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.11.2021

2021-09-07

Obwieszczenie z dnia 07.09.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego GPG.6220.11.2021 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcyjnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 89/3, 89/8 obręb Prabuty”. Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia położone są w obrębie geod. 0002 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2021

GPG.6220.9.2021

2021-09-07

Obwieszczenie GPG.6220.9.2021 z dnia 07.09.2021r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Obrzynowo o mocy 4,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 342 i 343 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2021

GPG.6220.8.2021

2021-09-07

Obwieszczenie GPG.6220.8.2021 z dnia 07.09.2021r. w/s możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.8.2021

GPG.6220.4.2021

2021-09-03

Obwieszczenie GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r., dotyczące wydania decyzji GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2021-08-10

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie budowy mostu na rzece Liwie w miejscowości Gąski.

GPG.6220.7.2021

2021-08-06

Obwieszczenie GPG.6220.7.2021  z dnia 06.08.2021r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.7.2021 z dnia 06.08.2021r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Kamienna) o łącznej mocy do 4 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 3/16 obręb: Kamienna, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.7.2021

GPG.6220.3.2021

2021-08-03

Obwieszczenie GPG.6220.3.2021  z dnia 03.08.2021r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.3.2021 z dnia 03.08.2021r. dla przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów, na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Pustej 3E, na działkach ewidencyjnych nr 258/15 obręb 0003 Prabuty i 1/2 (fragment) obręb 0004 Prabuty, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2021

GPG.6220.4.2021

2021-07-23

Obwieszczenie GPG.6220.4.2021  z dnia 23.07.2021r. w/s możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przez strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2021

GPG.6220.8.2021

2021-07-21

Obwieszczenie GPG.6220.8.2021 z dnia 21.07.2021r. w/s możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.8.2021

GPG.6220.3.2021

2021-07-01

Obwieszczenie GPG.6220.3.2021  z dnia 01.07.2021r. w/s możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przez strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów, na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Pustej 3E, na działkach ewidencyjnych nr 258/15 obręb 0003 Prabuty i 1/2 (fragment) obręb 0004 Prabuty, powiat kwidzyński”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.3.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15100