Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GPG.6220.1.2021

2022-01-25

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 25.01.2022r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.1.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

GPG.6220.1.2021

2022-01-25

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 25.01.2022r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty” o:

  1. wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

GPG.6220.11.2021

2022-01-17

Obwieszczenie GPG.6220.11.2021 z dnia 17.01.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 89/3, 89/11 obręb Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2021

GPG.6220.12.2021

2022-01-13

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 13.01.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.10.2021

2021-11-09

Obwieszczenie z dnia 09.11.2021r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.10.2021 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Obrzynowo o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 404– obr. geod. Obrzynowo;

Czytaj więcej o: GPG.6220.10.2021

GPG.6220.8.2021

2021-10-26

Obwieszczenie GPG.6220.8.2021  z dnia 26.10.2021r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.8.2021 z dnia 26.10.2021r. dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.8.2021

GPG.6220.9.2021

2021-10-12

Obwieszczenie GPG.6220.9.2021 z dnia 12.10.2021r., dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Obrzynowo o mocy 4,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 342 i 343 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2021

GPG.6220.1.2021

2021-10-05

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GPG.6220.1.2021 z dnia 05.10.2021r., o podjęciu zawieszonego postanowieniem GPG.6220.1.2021 z dnia 18.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

GPG.6220.11.2021

2021-09-07

Obwieszczenie z dnia 07.09.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego GPG.6220.11.2021 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcyjnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 89/3, 89/8 obręb Prabuty”. Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia położone są w obrębie geod. 0002 Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2021

GPG.6220.9.2021

2021-09-07

Obwieszczenie GPG.6220.9.2021 z dnia 07.09.2021r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Obrzynowo o mocy 4,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 342 i 343 – obr. geod. Obrzynowo.

Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15674