Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2016 roku

2016-12-15

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 roku

2016-11-22

Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: 54/48, 54/133, 54/162, 54/202, 54/203, 54/204, 54/205, 55/7, 55/12, 55/13, 56/3, 58/2, 58/3, 92, 166 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 roku

2016-11-22

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 54/48, 54/133, 54/162, 54/202, 54/203, 54/204, 54/205, 55/7, 55/12, 55/13, 56/3, 58/2, 58/3, 92, 166 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Obwieszczenie z dnia 12 października 2016 roku

2016-10-12

Obwieszczenie dotyczące uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Obwieszczenie z dnia 12 października 2016 roku

2016-10-12

Obwieszczenie informujące strony postępowania o złożeniu odwołań od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty GPG.6220.3.2016 z dnia 08.09.2016r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9381