Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infr. towarzyszącą na dz. 78/9 w miejscowości Rodowo, gm. Prabuty"

2020-12-22

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Marka Kędziory postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 78/9 w miejscowości Rodowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infr. towarzyszącą na dz. 78/9 w miejscowości Rodowo, gm. Prabuty"

Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty"

2020-11-24

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Krzysztofa Wesołowskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty”.

Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 1MW na działce nr 3/3 w obrębie Górowychy w gminie Prabuty"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje

2020-11-02

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 30.10.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2020, w której:

Czytaj więcej o: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje

2020-09-23

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Czytaj więcej o: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje

Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW"

2020-08-06

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pana Roberta Olszewskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW”, planowanego do realizacji na działce nr 284 - obr. geod. Kołodzieje.

Czytaj więcej o: Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW"

Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-07-14

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 14.07.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.3.2020, w której:

Czytaj więcej o: Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - postępowanie administracyjne

2020-06-23

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x  1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty” strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o: Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty - postępowanie administracyjne

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz – Sypanica - Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - decyzja

2020-06-22

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 22.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.2.2020, w której:

Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz – Sypanica - Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - decyzja

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - postępowanie administracyjne

2020-05-20

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283)  zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, planowanego do realizacji na działkach nr 14 i 30 - obr. geod. Julianowo, strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206G Trzciano- Orkusz- Sypanica- Prabuty, obręb Julianowo (0010), gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie - postępowanie administracyjne

Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty

2020-05-11

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pani Joanny Dudajek- Krasińskiej i Pana Jędrzeja Krasińskiego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x  1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty”.

Czytaj więcej o: Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych o mocy do 2MW – 2 x 1MW każda na działce nr 63/1 w obrębie Antonin w gminie Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13989