Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

2019-10-15

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku sosna, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Czytaj więcej o: Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

2019-09-18

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 05.09.2019r. postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku sosna, rosnących na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy.

Czytaj więcej o: Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew na działce nr 13/25 – obr. geod. Górowychy

Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2016 roku

2016-12-15

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 roku

2016-11-22

Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach nr: 54/48, 54/133, 54/162, 54/202, 54/203, 54/204, 54/205, 55/7, 55/12, 55/13, 56/3, 58/2, 58/3, 92, 166 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 roku

2016-11-22

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 54/48, 54/133, 54/162, 54/202, 54/203, 54/204, 54/205, 55/7, 55/12, 55/13, 56/3, 58/2, 58/3, 92, 166 – obr. geod. 0005 Prabuty.

Obwieszczenie z dnia 12 października 2016 roku

2016-10-12

Obwieszczenie dotyczące uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Obwieszczenie z dnia 12 października 2016 roku

2016-10-12

Obwieszczenie informujące strony postępowania o złożeniu odwołań od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty GPG.6220.3.2016 z dnia 08.09.2016r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”.

Obwieszczenie z dnia 3 października 2016 roku

2016-10-07

Obwieszczenie w/s konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”,

Obwieszczenie z dnia 9 września 2016 roku

2016-09-09

Obwieszczenie dotyczące wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa dwóch budynków inwentarskich – chlewni”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew. 73/1, 74, 75/1, 76 - położonych w miejscowości Gonty, Gmina Prabuty.

Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2016 roku

2016-08-31

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-25
Data publikacji:2016-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11426