2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2019 roku


XVI/113/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w  Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

XVI/112/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/112/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XVI/111/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XVI/110/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

XVI/109/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach nr XIV/94/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

XVI/108/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

XVI/107/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

XVI/106/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały nr XLVIII/283/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XVI/105/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały nr uchwały Nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XVI/104/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały nr LI/298/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2483