2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2019 roku


IX/70/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

IX/69/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2018.

IX/68/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

IX/67/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty.

IX/66/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku o zmianie Uchwały Nr XLIV/255/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach na lata 2018-2021.

IX/65/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27.03.2019 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

IX/64/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Laskowice gm. Prabuty.

IX/63/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Laskowice gm. Prabuty.

IX/62/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

IX/61/2019

2019-06-06

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa w miejscowości Sypanica.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:829