2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2019 roku


VII/54/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

VII/53/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

VII/52/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

VII/51/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

VII/50/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

VII/49/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

VII/48/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

VII/47/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023.

VII/46/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 –2021 dla Miasta i Gminy Prabuty.

VII/45/2019

2019-04-09

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:400