2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

XLIV/260/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIV/259/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLIV/258/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/258/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XLIV/257/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/257/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XLIV/256/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/256/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2018 rok.

XLIV/255/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/255/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach na lata 2018-2021.

XLIII/254/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIII/253/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/253/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLIII/252/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/164/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji.

XLIII/251/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/251/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2018 rok.

XLIII/250/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/250/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”.

XLIII/249/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/249/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

XLIII/248/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/248/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

XLIII/247/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/247/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2018.

XLIII/246/2018

2018-02-15

Uchwała Nr XLIII/246/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:198