2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LIII/306/2018

2018-11-05

Uchwała Nr LIII/306/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

LIII/305/2018

2018-11-05

Uchwała Nr LIII/305/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LII/304/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/304/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LII/303/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/303/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: zmiany dotychczasowych nazw ulic położonych na terenie miasta Prabuty.

LII/302/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/302/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Łąkowej 39 w Prabutach.

LII/301/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/301/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

LI/300/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/300/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sadlinki.

LI/299/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/299/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LI/298/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/298/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

LI/297/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/297/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

LI/296/2018

2018-09-04

Uchwała Nr LI/296/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/264/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

L/295/2018

2018-08-08

Uchwała Nr L/295/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

L/294/2018

2018-08-08

Uchwała Nr L/294/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty

XLIX/293/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty.

XLIX/292/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/292/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

XLIX/291/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/291/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIX/290/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/290/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż, napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLIX/289/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/289/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowych położonych w Kleczewie 5 w gminie Prabuty.

XLIX/288/2018

2018-08-08

Uchwała Nr XLIX/288/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości pod zabudowę mieszkalną przy ul. Akacjowej w Prabutach.

XLVIII/287/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/287/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XLVIII/286/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2017.

XLVIII/285/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/285/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLVIII/284/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/284/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLVIII/283/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/283/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku o zmianie uchwały nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLVII/282/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLVII/281/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/280/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/279/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działkach nr 198 i 568/4- obr. geod. Julianowo, położonych w miejscowości Julianowo, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/278/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działkach nr 133 i 130/10 – obr. geod. Stańkowo, położonych w miejscowości Stańkowo, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/277/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/277/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowej położonej w Prabutach przy ul. Warszawskiej 7/7A.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1481