2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

XLVIII/287/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/287/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XLVIII/286/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2017.

XLVIII/285/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/285/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLVIII/284/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/284/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLVIII/283/2018

2018-06-28

Uchwała Nr XLVIII/283/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 roku o zmianie uchwały nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLVII/282/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/282/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLVII/281/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/281/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/280/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/280/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o pow. 900 m2, na działce nr 52 – obr. geod. Orkusz, położonej w miejscowości Orkusz, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/279/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/279/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działkach nr 198 i 568/4- obr. geod. Julianowo, położonych w miejscowości Julianowo, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/278/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/278/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na działkach nr 133 i 130/10 – obr. geod. Stańkowo, położonych w miejscowości Stańkowo, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym oraz określenia sezonu kąpielowego dla niego.

XLVII/277/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/277/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowej położonej w Prabutach przy ul. Warszawskiej 7/7A.

XLVII/276/2018

2018-06-13

Uchwała Nr XLVII/276/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz ilości wybieranych radnych.

XLVI/275/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/275/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLVI/274/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/274/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stańkowo.

XLVI/273/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż, napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLVI/272/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach 59 w gminie Prabuty.

XLVI/271/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/271/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację.

XLVI/270/2018

2018-05-14

Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wandzie Angielskiej – Koniszewskiej upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach mieszkaniowych.

XLV/269/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLV/268/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/268/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLV/267/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

XLV/266/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XLV/265/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/265/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustawienie pomnika w formie kamiennego obelisku wraz z tablicą pamiątkową upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu przymusowej pracy w okresie II wojny światowej na terenie Prabut.

XLV/264/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/264/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XLV/263/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/263/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz ilości wybieranych radnych.

XLV/262/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/262/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku o zmianie uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

XLV/261/2018

2018-04-05

Uchwała Nr XLV/261/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

XLIV/260/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XLIV/259/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLIV/258/2018

2018-03-12

Uchwała Nr XLIV/258/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:704