Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

48/2018

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości rolnej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: 48/2018

47/2018

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: 47/2018

46/2018

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej przy ulicy Daszyńskiego w Prabutach.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: 46/2018

45/2018

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych przy ulicy Daszyńskiego 15 i 17 w Prabutach.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: 45/2018

GPG.6733.6.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek  ENERGA – OPERATOR SA O/Olsztyn 10-950 Olsztyn ul. Tuwim 6, której   Pełnomocnikiem jest Pani Małgorzata Bryćko-Krauza reprezentująca firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Obr. Pokoju 46G/2  83-000 Pruszcz Gdański,  z dnia 09.03.2018r.,  dnia 22.05.2018r. została wydana decyzja   nr 9/2018 (sygn. GPG.6733.6.2018) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, w celu zasilania zabudowy letniskowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” dla terenu położonego w Górowychach na działce geodezyjnej nr 13/21 i 13/24,  obręb Górowychy, gmina Prabuty.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2018