Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 01 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 1/2019

5/2019

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Malwinie Kordowskiej – inspektorowi ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach do realizacji zadań wynikających z Ustaw o Karcie Dużej Rodziny.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 5/2019

4/2019

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Duch – inspektorowi ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach do realizacji zadań wynikających z Ustaw o Karcie Dużej Rodziny.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 4/2019

3/2019

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2015 r. Pani Karolinie Demko – pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 3/2019

2/2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2015 r. Pani Bogusławie Mrozińskiej pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 2/2019

Obwieszczenie o planowanych w terminach 05.01.2019 - 27.01.2019 r. polowaniach zbiorowych

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych w terminach 05.01.2019r.-27.01.2019r. polowaniach zbiorowych w obwodach łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Informacje o planowanych terminach, w tym godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zawarte zostały w poniższych pismach, przekazanych przez Koła Łowieckie.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o planowanych w terminach 05.01.2019 - 27.01.2019 r. polowaniach zbiorowych

Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych w obwodach łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Informacje o planowanych terminach, w tym godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zawarte zostały w poniższych pismach, przekazanych przez Koła Łowieckie.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych

Obwieszczenie o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych

Działając na podstawie art. 42b ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych, przekazane przez Koła Łowieckie, działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych

127/2018

Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”.

16 stycznia 2019
Czytaj więcej o: 127/2018