Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

19 września 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

GPG.6733.21.2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz.1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12.09.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.09.2018r.) Pani Agnieszki Gołąb reprezentującej firmę Biuro Projektów VOLT s.c. z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 85/II/9 działającej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej na działce geodezyjnej nr 318/2, 313/2 w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M, dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej polegającej na wcięciu kablem YAKXS 4x240 mm2 w kabel relacji istniejącej stacji transformatorowej T-71058 Prabuty.

19 września 2018
Czytaj więcej o: GPG.6733.21.2018

90/2018

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia gruntu położonego przy ulicy Piaskowej w Prabutach.

18 września 2018
Czytaj więcej o: 90/2018

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2018 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Prabuty dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa  oraz wyborów  burmistrza  zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

86/2018

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

17 września 2018
Czytaj więcej o: 86/2018