Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przebudowa chodnika na ulicy Polnej w Prabutach – Etap II

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Polnej w Prabutach – Etap II”

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

24 maja 2017
Czytaj więcej o: Przebudowa chodnika na ulicy Polnej w Prabutach – Etap II

33/2017

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

23 maja 2017
Czytaj więcej o: 33/2017

32/2017

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Prabuty.

23 maja 2017
Czytaj więcej o: 32/2017

36/2017

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

23 maja 2017
Czytaj więcej o: 36/2017

35/2017

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

23 maja 2017
Czytaj więcej o: 35/2017