Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2018 rok

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2018 rok

Przebudowa istniejących utwardzeń przy ul. Wojska Polskiego 22 w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Przebudowa istniejących utwardzeń przy ul. Wojska Polskiego 22 w Prabutach

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa istniejących utwardzeń przy ul. Wojska Polskiego 22 w Prabutach

36/2019

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na pomieszczenie tymczasowe.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: 36/2019

Remont budynku gospodarczego przy ul. Daszyńskiego w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Remont budynku gospodarczego przy ul. Daszyńskiego w Prabutach"

17 maja 2019
Czytaj więcej o: Remont budynku gospodarczego przy ul. Daszyńskiego w Prabutach

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

II przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,3758ha w Orkuszu 2

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00015965/5 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0018 Orkusz -W oznaczoną numerami działek 30/3 i 30/4 o łącznej pow. 3758 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,oo zł. (słownie brutto: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych oo/100).

15 maja 2019
Czytaj więcej o: II przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,3758ha w Orkuszu 2