Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

73/2021

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: wniesienia udziałów przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” w Prabutach z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego Spółki z o.o.

16 września 2021
Czytaj więcej o: 73/2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

15 września 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Bezprzetargowy wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

15 września 2021
Czytaj więcej o: Bezprzetargowy wykaz nieruchomości

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej.

10 września 2021
Czytaj więcej o: Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 15 września 2021 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

10 września 2021
Czytaj więcej o: Obrady XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

70/2021

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania na zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

7 września 2021
Czytaj więcej o: 70/2021

GPG.6220.9.2021

Obwieszczenie GPG.6220.9.2021 z dnia 07.09.2021r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Obrzynowo o mocy 4,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 342 i 343 – obr. geod. Obrzynowo.

7 września 2021
Czytaj więcej o: GPG.6220.9.2021

GPG.6220.11.2021

Obwieszczenie z dnia 07.09.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego GPG.6220.11.2021 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcyjnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 89/3, 89/8 obręb Prabuty”. Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia położone są w obrębie geod. 0002 Prabuty.

7 września 2021
Czytaj więcej o: GPG.6220.11.2021

GPG.6220.8.2021

Obwieszczenie GPG.6220.8.2021 z dnia 07.09.2021r. w/s możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WM, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/2, obręb geodezyjny Gdakowo, gmina Prabuty”.

7 września 2021
Czytaj więcej o: GPG.6220.8.2021

GPG.6220.4.2021

Obwieszczenie GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r., dotyczące wydania decyzji GPG.6220.4.2021 z dnia 03.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Prabutach przy ulicy Wojska Polskiego 21A na działkach ewidencyjnych nr 34/9, 34/20, 34/22, 36/8 obręb Prabuty 0002, powiat kwidzyński”.

3 września 2021
Czytaj więcej o: GPG.6220.4.2021