Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6220.1.2021

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 25.01.2022r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.1.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

25 stycznia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

GPG.6220.1.2021

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 25.01.2022r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty” o:

  1. wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
25 stycznia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty”.

25 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Prabuty

Obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 stycznia 2022 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

20 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

16/2022

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej przy ulicy Legionów w Prabutach.

20 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 16/2022

15/2022

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Sanatoryjnej w Prabutach.

20 stycznia 2022
Czytaj więcej o: 15/2022

GPG.6733.16.2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 2 listopada 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Rafała Jędras, reprezentującego Energa Oświetlenie Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, została wydana decyzja nr 1/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 522, na działkach nr 197, 223 położonych w obrębie ewidencyjnym Trumiejki, gmina Prabuty.

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: GPG.6733.16.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

19 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości