Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki ŻUK o numerze rejestracyjnym ELB 730D.

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2020 roku

Publikujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2020 roku

40/2020

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanych na Osiedlu Ojca Klimuszki w Prabutach.

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: 40/2020

II przetarg działek budowlanych na Osiedlu O.Klimuszki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA  II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/266

1516

O.Klimuszki

39179

3918

392

54/267

1609

O.Klimuszki

 

Lawendowa

41179

4118

412

54/268

1208

34179

3418

342

54/269

1166

28730

2873

288

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: II przetarg działek budowlanych na Osiedlu O.Klimuszki

38/2020

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty oraz powołania komisji przetargowej.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: 38/2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku o ponownym głosowaniu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku o ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku o ponownym głosowaniu

GPG.6733.11.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że dnia 15.06.2020r. została wydana decyzja dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci elektroenergetycznej do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Rypińskiej gm. Prabuty.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.11.2020

Obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 15:30 w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

GPG.6733.15.2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256) zawiadamia się, że na złożony wniosek z dnia 15 czerwca 2020 r., przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr 403, 378/15 w miejscowości Prabuty, obręb 0003 Prabuty, gm. Prabuty.

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.15.2020

Postanowienie nr 119/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 czerwca 2020 roku

Postanowienie nr 119/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Prabuty.

28 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 119/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 28 czerwca 2020 roku