Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2020 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2020 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

15 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 rok ( zgodnie z art.13 a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

XVIII/126/2019

Uchwała Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/126/2019

XVIII/125/2019

Uchwała Nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/125/2019

XVIII/124/2019

Uchwała Nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/124/2019

XVIII/123/2019

Uchwała Nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XVIII/123/2019

92/2019

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

13 stycznia 2020
Czytaj więcej o: 92/2019

Rok 2020

8 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Rok 2020