Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

2018-06-21

Szanowni Państwo

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - SUSZY Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że wystąpił do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą.

Czytaj więcej o: Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”

2018-06-06

Na podstawie art. 11 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach uchwały Nr XLIII/250/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowiadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

2018-05-24

W dniu 16 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWIK Sp. z o. o.

Ważna informacja dla wykonawców

2018-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pragnie zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zmiany, jakie niesie dla Wykonawców wdrożenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 r. składanie JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) będzie dopuszczalne jedynie w formie elektronicznej, co w praktyce oznacza przesłanie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dla wykonawców

Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

2018-02-16

Zgodnie z art. 17 ust.4 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r. z póź. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że od dnia 19 lutego 2018 r. na okres 30 dni w lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, pokój nr 11 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, we władaniu Miasta i Gminy Prabuty, sklasyfikowanej wg ewidencji gruntów i budynków jako las, położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Sanatoryjna, oznaczonej numerem działki 55/5 o powierzchni 47538 m2 .

Czytaj więcej o: Ogłoszenie komunalizacyjne mienia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:15725