2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

85/2019

2019-12-06

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

83/2019

2019-11-27

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

81/2019

2019-11-12

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

80/2019

2019-11-19

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.

79/2019

2019-11-19

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2029.

76/2019

2019-11-04

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia  25 października 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Prabuty.

74/2019

2019-11-21

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej mienia Miasta i Gminy Prabuty oraz sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i  Gminy Prabuty  na podstawie  umowy użyczenia, powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych ,powołania kontrolera spisowego.

73/2019

2019-10-18

Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty.

72/2019

2019-10-10

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

71/2019

2019-10-07

Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07 października 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2452