2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14/2019

2019-02-06

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Sypanicy 9 w gminie Prabuty.

10/2019

2019-01-28

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Prabuty.

9/2019

2019-01-28

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia nr 1/2019r. Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 01 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

8/2019

2019-02-06

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

6/2019

2019-01-16

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 roku.

5/2019

2019-01-16

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Malwinie Kordowskiej – inspektorowi ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach do realizacji zadań wynikających z Ustaw o Karcie Dużej Rodziny.

4/2019

2019-01-16

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Duch – inspektorowi ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach do realizacji zadań wynikających z Ustaw o Karcie Dużej Rodziny.

3/2019

2019-01-16

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2015 r. Pani Karolinie Demko – pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2/2019

2019-01-16

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2015 r. Pani Bogusławie Mrozińskiej pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

1/2019

2019-01-16

Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 01 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prabutach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-16
Data publikacji:2019-01-16
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:186