Wykazy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

2018-06-06

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Nr działki
Powierzchnia
Księga wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości według MPZP lub Studium

Sposób zagospodarowania

Forma wydzierżawienia

Wysokość stawki czynszu w kwintalach  pszenicy lub PLN

Sposób płatności

Obr. 0014 Prabuty-W

Kowale

dz. 27/2 o pow. 1,26 ha

KW nr  GD1I/00048495/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: ŁIV=0,34ha, Ls=0,92ha

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Użytek zielony (park)

Bezprzetargowo

0,24 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0014 Prabuty-W

Kowale

dz. 46 o pow. 0,33 ha

KW nr  GD1I/00024199/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: PsIV=0,33ha,

Dojazd dobry

Strefa zabudowy wg Studium: Uprawy rolne

Bezprzetargowo

0,24 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Mickiewicza

dz. 298 cz. o pow. 6 m2

KW nr  GD1I/00023673/0

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: dr

Dojazd bardzo dobry

1/4KDD wg. MPZP Kwartału „Długa-Reymonta” w Prabutach: Prowadzenie działalności handlowej nieuciążliwej – stanowisko konsumpcji gastronomicznej

Bezprzetargowo

4,50 zł netto + vat 23 % / 1 m2 miesięcznie płatne do końca każdego miesiąca

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

dz. 54/125 cz. o pow. 144 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: M

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna

dz. 54/125 cz. 55  o pow. 200 m2

KW nr GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: M

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Uprawy warzywne, trawa i kwiaty

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 97/21 cz. 2 i 20 o łącznej pow. 1553 m2

KW nr  GD1I/00034763/8

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RIVa=1553

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Uprawy warzywne

Bezprzetargowo

0,17 q rocznie

Czynsz dzierżawny płatny w 2-óch półrocznych ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez krajową średnią cenę skupu opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września za I półrocze oraz do dnia 28 lutego za II półrocze.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego w Prabutach

Dz. 276/35 cz. o pow. 60 m2

GD1I/00017170/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Ogródek gastronomiczny z zadaszeniem tarasowym bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

4,50 zł netto + vat 23 % / 1 m2 miesięcznie za miesiące V-IX płatne miesięcznie do końca każdego miesiąca;

5,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie  za miesiące X-IV płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego w Prabutach

Dz. 276/35 cz. o pow. 70 m2

GD1I/00017170/9

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Polepszenie zagospodarowania posesji

Bezprzetargowo

1,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne do 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0004 Prabuty-M

ul. Pusta w Prabutach

dz. 9 cz. o pow. 0,6166 ha

brak KW

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: RVI

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Uprawy rolne

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0022 Prabuty-W

Raniewo

dz. 89/4 o pow. 0,78 ha

KW nr  GD1I/00015894/6

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: N

Dojazd dobry

Strefa rolna wg Studium: Łąka z pasieką pszczelarską

Bezprzetargowo

Zwolniony na podstawie ust. 5 § 1 uchwały
Nr XVI/70/96 Rady Miejskiej w Prabutach
z dn. 10 lutego 1996r.

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Reja w Prabutach

dz. 188/7 o pow. 53 m2

KW nr  GD1I/00020937/8

Grunt urządzony

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Obszar zabudowy wg Studium: Kiosk handlowy z prasą i kolekturą Lotto

Bezprzetargowo

6,00 zł netto + Vat 23 % / 1 m2 miesięcznie, płatne do końca każdego miesiąca

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0001 Prabuty-M

ul. Miła w Prabutach

dz. 183/8 cz. o pow. 21 m2

KW nr  GD1I/00045511/7

Grunt niezagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd dobry

Strefa planowanej zabudowy wg Studium: Garaż blaszany bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna w Prabutach

 

dz. 54/123 cz. o pow. 15 m2

KW nr  GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium:
Garaż blaszany bez możliwości trwałej zabudowy 

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

Obr. 0005 Prabuty-M

ul. Sanatoryjna w Prabutach

dz. 54/184 cz. o pow. 20 m2

KW nr  GD1I/00034212/1

Grunt zagospodarowany

Klasa użytków: B

Dojazd bardzo dobry

Obszar zabudowy wg Studium:
Garaż blaszany lub drewniany bez możliwości trwałej zabudowy

Bezprzetargowo

12,00 zł netto + vat 23 % / 1 m2 rocznie, płatne 30.09 każdego roku

Czynsz w czasie trwania umowy może być aktualizowany

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości do zbycia

2018-06-06

Położenie(obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Wysokość opłat z tyt. użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

0001 Prabuty-M

ulica Kwidzyńska 8

Mieszkanie nr 6 o pow. 84,60m2 położone na I piętrze budynku wielorodzinnego: udział 952/4575, w tym działki nr 300/6 i 302/2 o pow. 559m2 GD1I/00046949/3

Teren zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowej z usługami wg MPZP kwartału Długa-Reymonta
Lokal mieszkalny na rzecz najemcy bezprzetargowo

124620,oo brutto, w tym udział w gruncie 5640,oo

Własność

0001 Prabuty - M

ul. Daszyńskiego

Działka nr 269/13 o pow. 713m2 (byłe ogrody ZHO Hydroster) ze spadkiem terenu, regularny kształt, infrastruktura i dojazd dobre. GD1I/00025127/2

 

Według decyzji o warunkach zabudowy: handlowo – usługowa zwarta.

Przetarg

Wywoławcza: 31295,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710). Termin zakończenia budowy: 4 lata od daty aktu notarialnego pod rygorem kar umownych w wysokości 1500 zł. za pierwszy rok przekroczenia terminu, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

0001 Prabuty - M

ul. Daszyńskiego 17

Utwardzona gruntowa o pow. 38m2 nr działki 276/33 Kształt regularny, powierzchnia płaska, uzbrojenie techniczne i dojazd bardzo dobre. Służebność instalacji energii elektrycznej i wodociągu. GD1I/00017170/9

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania usługowo-handlowego

Bezprzetargowo

2295,oo netto

Własność. Cena z doliczeniem podatku VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

0001 Prabuty-M

ul. Daszyńskiego 15 i 17

Gruntowa o pow. 190m2, nr działki 276/30, uzbrojenie terenu i dojazd pośrednie, służebność dostępu do nieruchomości ul. Daszyńskiego 17. GD1I/00017170/9

 

Obszar strefy zabudowy wg Studium UiKZPMiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania   usługowo-handlowego.

Przetarg

Wywoławcza: 9255,oo netto

0003 Prabuty

ul. Wołyńska 6
ul. Akacjowa 7

 

Działka nr 347/2 o pow. 43m2, uzbrojenie terenu i dojazd dobre, kształt wydłużony, leży między posesjami mieszkalnymi. GD1I/00025034/3

Strefa zabudowy wg Studium U i K Z P MiG Prabuty. Poprawa zagospodarowania. Przetarg ograniczony.

2400,oo netto

0026 Stary Kamień

Działka gruntowa nr 135 o pow. 0,2700ha z dojazdem gruntowym, użytki klasy RIIIb, IVa/b, kształt regularny, zagospodarowana. GD1I/00055560/8

Strefa rolna wg Studium UiK ZP MiG Prabuty. Uprawy rolne. Pierwszeństwo nabycia dzierżawcy, ew. przetarg.

Wywoławcza brutto: 12000,oo

Własność. Zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do zbycia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:8020