Wykazy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

2022-01-19

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

2022-01-19

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości

2022-01-19

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Przemysłowej w Prabutach

2021-12-22

Położenie (obręb geodezyjny, ulica)

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania oraz forma zbycia

Cena nieruchomości w PLN

Wysokość opłat z tyt. Użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

0002 Prabuty,
ul. Przemysłowa

Działka nr 19 o pow. 0,9691ha wraz z działkami nr 89/3, 89/11 o łącznej pow. 3,5107ha, jako gospodarcza całość razem 4,4798ha. Dojazd utwardzony z płyt betonowych. W zasięgu sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja) bez przyłączy, ok. 700m do sieci gazu niskiego ciśnienia, kanalizacja deszczowa na terenie nieruchomości KW GD1I/00023557/1 oraz GD1I/00024426/1

Działalność gospodarcza ,,6GG” szeroko pojęta, w tym produkcja, magazynowanie, usługi z wykluczeniem inwestycji szkodliwych dla środowiska wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Zatorze. Tryb przetargowy.

Wywoławcza netto:

1.141.000

Do obok podanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wymiarze 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 685). Termin zakończenia zabudowy: 4 lata od daty aktu notarialnego. Kary umowne: od 100000zł. w I roku, podwyższane o 50% w kolejnych latach braku ukończonej zabudowy (zakończenie potwierdzone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów przewidzianych pozwoleniem budowlanym).

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Przemysłowej w Prabutach

Wykaz działek gruntowych na przetarg i mieszkań dla najemców do zbycia

2020-03-18

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia.

Czytaj więcej o: Wykaz działek gruntowych na przetarg i mieszkań dla najemców do zbycia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:21369