2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

70/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022.

69/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

68/2017

2017-08-11

Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach - pani Bogusławie Mrozińskiej, pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i w sprawach o świadczenie wychowawcze.

67/2017

2017-08-11

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Mazurskiej 2 w Prabutach.

62/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

61/2017

2017-07-20

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Sypanicy 9 w gminie Prabuty objętej planem realizacji inwestycji celu publicznego.

52/2017

2017-07-14

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumiankowej 13 w Prabutach.

51/2017

2017-07-14

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Zamkowej 2 w Prabutach.

48/2017

2017-06-29

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Malwinie Kordowskiej – pracownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

47/2017

2017-06-29

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: odwołania upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 kwietnia 2013 r. Pani Karolinie Demko – pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego.

46/2017

2017-06-28

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowej przy ul. Górnej w Prabutach.

44/2017

2017-06-22

Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

43/2017

2017-08-16

Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022.

42/2017

2017-08-16

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

41A/2017

2017-07-24

Zarządzenie Nr 41A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalno – prawnej projektów zgłoszonych do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

38/2017

2017-06-08

Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

37/2017

2017-06-06

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal socjalny.

36/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

35/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

34/2017

2017-05-25

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-01-12
Data publikacji:2017-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1551