2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

36/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

35/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: składu osobowego komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty o dofinansowanie opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

33/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

32/2017

2017-05-23

Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Prabuty.

28/2017

2017-04-19

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w zamian za święto przypadające w 2017  roku w dzień wolny od pracy.

27/2017

2017-04-20

Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

26/2017

2017-04-11

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Centralnego Rejestru Umów.

25/2017

2017-04-13

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów: wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, umów o udzieleniu dotacji, wniosków o wypłatę dotacji.

24/2017

2017-04-12

Zarządzenie Nr 24/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21.03.2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Prabuty.

23/2017

2017-04-14

Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści zarządzenia nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

22/2017

2017-04-13

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest.

19/2017

2017-04-12

Zarządzenie nr 19 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2016 rok.

18/2017

2017-03-24

Zarządzenie Nr 18/2017 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Prabuty.

16/2017

2017-03-07

Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

15/2017

2017-03-01

Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

13/2017

2017-02-14

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2017 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez miasto i gminę Prabuty.

12/2017

2017-02-07

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Miętowej w Prabutach.

11/2017

2017-02-07

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Kolejowej w Prabutach.

10/2017

2017-02-06

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Legionów 5 w Prabutach.

9/2017

2017-01-31

Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-01-12
Data publikacji:2017-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:889