2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

XXXIX/259/2021

2021-08-24

Uchwała Nr XXXIX/259/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 roku.

XXXIX/258/2021

2021-08-24

Uchwała Nr XXXIX/258/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

XXXIX/257/2021

2021-08-24

Uchwała Nr XXXIX/257/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście i Gminie Prabuty na rok szkolny 2021/2022.

XXXIX/256/2021

2021-08-24

Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Prabuty, przyjętym Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27.02.2019 roku.

XXXIX/255/2021

2021-08-24

Uchwała Nr XXXIX/255/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

XXXVIII/254/2021

2021-07-27

Uchwała Nr XXXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXXVIII/253/2021

2021-07-27

Uchwała Nr XXXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

XXXVIII/252/2021

2021-07-27

Uchwała nr XXXVIII/252/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

XXXVIII/251/2021

2021-07-27

Uchwała nr XXXVIII/251/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

XXXVIII/250/2021

2021-07-27

Uchwała Nr XXXVIII/250/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1271