Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I przetarg działki budowlanej w Obrzynowie

2019-04-03

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00033070/6 położoną w obrębie geodezyjnym 0017 Obrzynowo-W wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. w m2

Położenie

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

591/2 i 592

756

Obrzynowo

13000,oo

1300

130

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg działki budowlanej w Obrzynowie

I przetarg ograniczony gruntu rolnego o pow. 0,1439ha na kol. Gąski w Julianowie

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych jak niżej na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00048561/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0010 Julianowo, kol. Gąski, oznaczoną numerem działki 74/3 o pow. 1439m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 5265,oo zł. (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych oo/100).

Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony gruntu rolnego o pow. 0,1439ha na kol. Gąski w Julianowie

IV przetarg ograniczony gruntu o pow. 0,0043ha przy ul. Wołyńskiej 6

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA IV PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2400,oo zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: IV przetarg ograniczony gruntu o pow. 0,0043ha przy ul. Wołyńskiej 6

V przetarg działki budowlanej o pow. 0,1470ha na Os.O.Klimuszki

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/241

1470

O.Klimuszki

40265,oo

4027,oo

403,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: V przetarg działki budowlanej o pow. 0,1470ha na Os.O.Klimuszki

I przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,3758ha w Orkuszu 2

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość zabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00015965/5 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0018 Orkusz -W oznaczoną numerami działek 30/3 i 30/4 o łącznej pow. 3758 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,oo zł. (słownie brutto: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych oo/100).

Czytaj więcej o: I przetarg nieruchomości zabudowanej o pow. 0,3758ha w Orkuszu 2

III przetarg gruntu rolnego o pow. 0,1426 ha w Kołodziejach

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na rolną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną na terenie Gminy Prabuty wg poniższego wykazu:

Lp

Nr działki

Położenie obręb geodezyjny

Pow. w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza brutto w złotych

Wysokość wadium w złotych

1

250

Kołodzieje

0,1426

GD1I/00017378/7

7459,oo

750,oo

 

Czytaj więcej o: III przetarg gruntu rolnego o pow. 0,1426 ha w Kołodziejach

II przetarg gruntu budowlanego o pow. 0,1348ha przy ul. Działkowej

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną przy ul. Działkowej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M oznaczoną nr działki 45/3 o powierzchni 1348m2 zapisaną w księdze wieczystej KW nr GD1I/00022235/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49125,oo zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych oo/100) – kwota netto.

Czytaj więcej o: II przetarg gruntu budowlanego o pow. 0,1348ha przy ul. Działkowej

II przetarg gruntu budowlanego o pow. 0,0377ha przy ul. Legionów

2019-03-20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty-M wg poniższego wykazu:

Nr działek

Pow. łączna działek w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

209/5 i 211/21

377

GD1I/00023673/0

17.000,oo

1700,oo

170,oo

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: II przetarg gruntu budowlanego o pow. 0,0377ha przy ul. Legionów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:23846