Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I przetarg ograniczony działki nr 207/14 przy ul. Reja 1 i 1A

2019-12-13

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych/sąsiednich na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00023673/0 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Prabuty przy ul. Reja 1 i 1A, oznaczoną numerem działki 207/14 o pow. 116m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 9300,oo zł. (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% stosownie do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2018r. poz. 2174.

Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony działki nr 207/14 przy ul. Reja 1 i 1A

I przetarg ograniczony działki nr 7 o pow. 0,5849ha nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

2019-11-21

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości przyległych na nieruchomość zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00040312/7 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty Regon 170747780 położoną w obrębie geodezyjnym 0017 Obrzynowo -W oznaczoną numerem działki 7 o pow. 5849 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 118993,oo zł. (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: I przetarg ograniczony działki nr 7 o pow. 0,5849ha nad jez. Dzierzgoń w Obrzynowie

VI przetarg ograniczony działki nr 347/2 o pow. 43m.kw. przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

2019-11-21

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA VI PRZETARG USTNY OGRANICZONY do nieruchomości przyległych przy ul. Wołyńskiej 6 i Akacjowej 7 na nieruchomość niezabudowaną zapisaną w księdze wieczystej nr KW GD1I/00025034/3 stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty -M oznaczoną numerem działki 347/2 o pow. 43 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 1200,oo zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych oo/100) - do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Czytaj więcej o: VI przetarg ograniczony działki nr 347/2 o pow. 43m.kw. przy ul. Wołyńskiej 6 / Akacjowej 7

I przetarg gruntu inwestycyjnego o pow. 0,3028ha przy ul. Kolejowej

2019-11-21

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty, położoną w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M przy ul. Kolejowej, oznaczoną numerami działek 502/7 i 171/6 o łącznej pow. 3028 m2, zapisaną w księgach wieczystych nr KW GD1I/00022232/0 i nr KW GD1I/00025034/3.

Czytaj więcej o: I przetarg gruntu inwestycyjnego o pow. 0,3028ha przy ul. Kolejowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:29463