2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LIV/350/2022

2022-09-08

Uchwała Nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

LIV/349/2022

2022-09-08

Uchwała Nr LIV/349/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto i Gminę Prabuty nieruchomości na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku w postaci działek zlokalizowanych w Prabutach, obręb geodezyjny 0003 Prabuty wraz z zastosowaniem bonifikaty.

LIV/348/2022

2022-09-08

Uchwała Nr LIV/348/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

LIV/347/2022

2022-09-08

Uchwała Nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty.

LIV/346/2022

2022-09-08

Uchwała Nr LIV/346/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty.

LIII/345/2022

2022-08-17

Uchwała Nr LIII/345/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

LIII/344/2022

2022-08-17

Uchwała Nr LIII/344/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście i Gminie Prabuty na rok szkolny 2022/2023.

LII/343/2022

2022-07-07

Uchwała Nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

LII/342/2022

2022-07-07

Uchwała Nr LII/342/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2022 rok.

LII/341/2022

2022-07-07

Uchwała Nr LII/341/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o. o. z siedzibą w Kwidzynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-02-04
Data publikacji:2022-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1466