2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia Burmistrza z roku 2020

60/2020

2020-09-15

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, „Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych osobowych”, „Polityki czystego biurka i czystego ekranu”, „Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia
pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach” oraz „Instrukcji kompresji danych z szyfrowaniem AES”.

59/2020

2020-09-15

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

58/2020

2020-09-15

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 września 2020 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.

57/2020

2020-08-31

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2020 roku.

56/2020

2020-08-21

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wzoru wniosku o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prabuty dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wzoru informacji o liczbie dzieci objętych miesięczną częścią dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, wzoru oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania dziecka niebędącego mieszkańcem Miasta i Gminy Prabuty, uczęszczającego do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego w Prabutach oraz wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przez niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego.

55/2020

2020-08-18

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

54/2020

2020-08-17

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: zamiany i nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0008 Grodziec-W.

53/2020

2020-08-18

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

49/2020

2020-07-16

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 49/2020 z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

48/2020

2020-07-21

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-28
Data publikacji:2020-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1350