2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia Burmistrza z roku 2020

16/2020

2020-03-30

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

15/2020

2020-03-27

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2019 rok.

14/2020

2020-03-20

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży na targowiskach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Prabuty w związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

11/2020

2020-03-10

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki.

9/2020

2020-03-05

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Prabuty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

8/2020

2020-02-12

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

6/2020

2020-02-11

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty w 2020 roku.

7/2020

2020-02-11

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

5/2020

2020-01-28

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3/2020

2020-01-28

Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-01-28
Data publikacji:2020-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:282