2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2020 roku


XXII/150/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

XXII/149/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXII/148/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

XXII/147/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XXII/146/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XXII/145/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie uchwały nr uchwały Nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXII/144/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku o zmianie uchwały nr XVI/104/2019 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXII/143/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miejska w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.

XXII/142/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Miejska w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty.

XXII/141/2020

2020-06-10

Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Fedoruk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:682