Zamówienia do 130 000 zł - Urząd Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

2021-09-10

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej.

Przebudowa podwórka przy ulicy Ogrodowej w Prabutach

2021-08-12

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia ofert na przebudowę podwórka przy ulicy Ogrodowej w Prabutach

Przebudowa istniejącego zjazdu oraz budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej nr 248120G – w mieście Prabuty ul. Daszyńskiego (dz. nr 170) na teren targowiska miejskiego (dz. nr 269/19)

2021-08-23

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na przebudowę istniejącego zjazdu oraz budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej nr 248120G – w mieście Prabuty ul. Daszyńskiego (dz. nr 170) na teren targowiska miejskiego (dz. nr 269/19)

Dostawa worków na odpady segregowane

2021-08-06

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty na dostawę worków na odpady segregowane.

Przebudowa schodów do budynku Przedszkola Miś Uszatek przy ul. Kopernika w Prabutach

2021-08-03

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert na przebudowę schodów do budynku Przedszkola "Miś Uszatek" przy ulicy Kopernika w Prabutach.

Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty

2021-06-08

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Prabuty”

Rodzaj zamówienia: usługa
Termin składania ofert: 15.06.2021 r., do godz. 12.00

Dostawa pojemników 1100L na odpady segregowane

2021-06-01

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pojemników 1100L na odpady segregowane”.
Rodzaj zamówienia: dostawa.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres siedziby zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 7, lub e-mailem na adres: b.kuter@prabuty.pl w terminie do dnia 10.06.2021 r., do godz. 10.00.

Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach

2021-05-25

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na: "Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Obrońców Westerplatte w Prabutach".

Budowa zjazdu wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Stańkowo, gm. Prabuty

2021-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na: Budowę zjazdu wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Stańkowo, gm. Prabuty

Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Prabuty

2021-03-29

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł na: "Bieżące utrzymanie zielenie na terenie Miasta i Gminy Prabuty"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-20
Data publikacji:2016-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Krasińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:174021