Wymagane poziomy recyklingu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2016

Gmina Prabuty osiąga wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wymagane poziomy

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 75% Od 16 lipca 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% Od 16 lipca 35%
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użytku papieru, matali, tworzyw sztucznych oraz szkła 10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 30% 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70%

Osiągnięte poziomy przez Miasto i Gminę Prabuty

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 19,38 % 17,1 % 9,3 %  9,4%  0% 0% 20%    
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użytku papieru, matali, tworzyw sztucznych oraz szkła 12,0 % 20,1% 24,6%  26,8% 25% 26,3% 38%    
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % 75,7% 99,3%  99,3% 97,9% 86% 78%    

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-24
Data publikacji:2016-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Agata Więckowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2596

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-21 10:07:38Dariusz PietkiewiczUszczegółowienie poziomu w 2018 rokuWymagane poziomy recyklingu