Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2017
Lp. Przedmiot/nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia (rob. budowlana /usługa/dostawa) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach rob.budowlana przetarg nieograniczony 6 501 111,42 zł I kwartał
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Prabuty - Stańkowo rob. budowlana przetarg nieograniczony 1 334 440,74 zł II kwartał
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Prabuty - Grażymowo rob. budowlana przetarg nieograniczony 630 975,62 zł II kwartał
4. Przebudowa ul. Krańcowej rob. budowlana przetarg nieograniczony 380 099,00 zł I kwartał
5. Przebudowa ul. Wyszyńskiego rob.budowlana przetarg nieograniczony 388 414,64 zł II kwartał
6. Przebudowa ul. Podgórnej rob. budowlana przetarg nieograniczony 438 211,38 zł I kwartał
7. Przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej rob. budowlana przetarg nieograniczony 138 934,60 zł II kwartał
8. Przebudowa drogi w ramach FOGR Gonty (uzależnione od otrzymania dofinansowania) rob. budowlana przetarg nieograniczony 286 650,00 zł I kwartał
9. Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na teren Miasta i Gminy Prabuty rob. budowlana przetarg nieograniczony 269 000,00 zł I kwartał
10. Wykonanie napraw nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty rob. budowlana przetarg nieograniczony 170 000,00 zł I kwartał
11. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty wraz z zapewnieniem im opieki - w tym chipowanie (znakowanie) usługa przetarg nieograniczony 130 000,00 zł IV kwartał
12. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Prabuty usługa przetarg nieograniczony 163 000,00 zł IV kwartał
13. Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Prabuty usługa przetarg nieograniczony 417 000,00 zł III kwartał

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-01-17
Data publikacji:2017-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3513