Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2017

Gminna Spółka Wodna w Prabutach zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach.

 1. Wymagania:
  1. Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych lub wykształcenie z zakresu melioracji;
  2. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na wykonywane na rzecz spółki wodnej prace na okres 1 roku, licząc od dnia odbioru prac;
 2. Okres wykonywania prac: od 01.04.2017r. do 31.03.2018r.
 3. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę - sporządzoną na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2017r. do godz. 1200. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wykonywanie prac, polegających na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach”.
 4. Termin otwarcia ofert oraz zasady oceny ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2017r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Zamawiający zlecać będzie prace polegające na konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oferentowi, po szczegółowym rozpatrzeniu uwarunkowań, związanych z realizacją poszczególnych prac, według cen złożonych w ofercie.
 5. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami.
  W sprawach dotyczących ofert należy kontaktować się z: Panem Mirosławem Przybył, Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, tel: 602 752 621 Panem Stanisławem Andersem, członkiem zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, tel: 606 883 626 lub Panem Ryszardem Wiśniewskim, członkiem zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Prabutach, tel: 603 481 979.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-03-07
Data publikacji:2017-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1590